Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Zapojte se do přípravy nového akčního plánu České republiky v rámci iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí na roky 2025 a 2026: veřejné konzultace a veřejný workshop Ministerstva spravedlnosti

Ilustrační obrázek

Ministerstvo spravedlnosti dnem 30. dubna 2024 vyhlašuje veřejné konzultace k přípravě nového Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na roky 2025 a 2026. Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění návrhů na závazky, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice.

Záměrem veřejných konzultací je prostřednictvím spolupráce a dialogu s občany, neziskovými organizacemi, akademickou sférou, profesními komorami a dalšími profesionály ve svých oborech shromáždit návrhy na přijetí takových závazků, které principy otevřeného vládnutí naplňují.

Otevřené vládnutí je založeno na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti za své jednání a zapojování veřejnosti do procesů rozhodování a nastavování politiky a v neposlední řadě i poskytování smysluplné zpětné vazby. Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí je pak ve svých členských státech otevřené vládnutí podporovat.

Návrhy na závazky můžete zaslat písemně, ideálně e-mailem ale i poštou, nejpozději do 28. května 2024. Návrhy můžete přijít prezentovat i osobně na veřejný workshop, který se uskuteční dne 14. května 2024. Předchozí registrace na workshop je nutná.

Více informací o způsobu zaslání návrhu závazků a požadavcích na ně, o možnosti přihlášení na veřejný workshop a o zapojení České republiky do Partnerství pro otevřené vládnutí najdete v podkladovém materiálu (v příloze nebo na https://korupce.cz/wp-content/uploads/2024/04/Doprovodny-material-k-verejnym-konzultacim-k-vytvareni-7.-NAP-OGP.pdf). Pro návrhy závazků můžete (ale nemusíte) přímo využít návodnou šablonu karty závazku (v příloze nebo na https://korupce.cz/wp-content/uploads/2024/04/Vzorova-karta-zavazku-Akcniho-planu-Ceske-republiky-Partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-obdobi-let-2025-az-2026.docx