Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Vláda schválila návrh zákona, který zavádí definici domácího násilí

Legislativní návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí, připravil Úřad vlády ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Plníme tak další z bodů Programového prohlášení, podle něhož se má zlepšit systém ochrany před domácím násilím a pomoci jeho obětem.

Záměrem návrhu zákona je zlepšit stávající právní rámec pro řešení domácího násilí, které je vnímáno jako celospolečenský a patologický jev. Policie ČR každoročně eviduje přibližně 500 případů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, přes 70 vražd motivovaných osobními vztahy a více než 700 případů znásilnění. Orgány sociálně-právní ochrany dětí každoročně řeší přibližně 2 500 případů domácího násilí v rodinách, kde vyrůstají děti. Každý rok je z důvodu domácího násilí ze svého domu vykázáno přes 1 200 násilných osob. Tato administrativní data z důvodu vysoké míry latence domácího násilí tvoří jen velmi malou výseč skutečného počtu případů domácího násilí.

Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí:

1)           Zakotvuje se právní definice domácího násilí v občanském zákoníku.

2)           Výslovná a jednoznačná definice je nutným předpokladem pro sjednocení přístupu relevantních aktérů účastných na pomoci obětem a potírání domácího násilí,

a)            navrhuje se povinnost reflektovat proběhnuvší či probíhající domácí násilí při vypořádání společného jmění manželů,

b)           prodlužuje se doba vykázání z 10 na 14 dnů a z důvodu zajištění maximální míry ochrany obětí domácího násilí se navrhuje stanovit povinnost policisty při vykázání učinit další vhodná opatření na ochranu ohrožené osoby, zejména zajistit vydání nebo odebrání zbraně ze strany vykázané osoby,

c)            navrhuje se rozšířit zákaz mediace na případy, kdy je jednání agresora předmětem šetření a postupu orgánů činných v trestním řízení nebo je řešeno jeho obvinění z přestupku.

3)           Součástí předkládaného návrhu jsou pak další návazné změny v zákonech dotýkajících se problematiky domácího násilí (například v přestupkovém zákoně nebo zákoně o sociálně-právní ochraně dětí).

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

29. května 2024