Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Poděkování a vyjádření podpory soudní tlumočnici Nadě Hynkové Dingové

Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. je profesionální tlumočnice českého znakového jazyka, klíčová pracovnice Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde působila mimo jiné jako hlavní vyučující tlumočnického modulu. Je předsedkyní Expertní komise pro otázky tlumočení neslyšícím v rámci střechové organizace neslyšících a nedoslýchavých ASNEP, z.s. a byla dlouholetou předsedkyní České komory tlumočníků znakového jazyka. V oblasti soudního tlumočení se aktivně zasazuje o zohledňování potřeb neslyšících a nedoslýchavých a působí jako členka Pracovní skupiny pro tlumočnickou a překladatelskou činnost Ministerstva spravedlnosti.

Dr. Dingová jako členka pracovní skupiny neúnavně vysvětlovala specifika tlumočení znakového jazyka a konstruktivně navrhovala změny zlepšující podmínky této skupiny tlumočníků. Činila tak i přes zdravotní obtíže, o nichž se nijak nešířila. V zásadě do posledních sil. Ministerstvo si této spolupráce a nasazení váží, proto si tímto dr. Dingové dovoluje vyjádřit podporu a solidaritu při její léčbě a přejeme jí i celé rodině hodně sil.

Sdílíme radost, že se ve sbírce, která na podporu Nadiny léčby vznikla, vybrala cílová částka tak rychle.

Sbírka v zásadě kopíruje Nadino nastavení, tj. pomáhat všem okolo a nechat si pomoct, jen když už na to sama nestačí, a jen v nezbytné míře. Je totiž zaměřena pouze na nastávající léčbu. Naďa a celá její rodina se však s nemocí a jejími důsledky potýká dlouhodobě. Na její léčbu již vynaložili nemalé finanční prostředky a další prostředky „spotřebuje“ i její běžný chod. Rodina je přitom odkázána pouze na jeden příjem.

Ministerstvo spravedlnosti má jako ústřední orgán státní správy nástroje komunikace s určitým dosahem. Rádi jej využíváme k tomu, abychom rozšířili povědomí o sbírce Společně za Nadinu léčbu: Každý dar je krok k uzdravení / Together for Nadine's treatment: Every donation is a step towards healing | Donio a třeba tím pomohli k získání dalších finančních prostředků pro Naďu a její rodinu. Pokud můžete, pomozte. Nadiny činy jsou zárukou toho, že si pomoc zaslouží.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

4. dubna 2024