Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Pavel Blažek v Haagu: „Podpis Úmluvy považuji za významný krok vpřed v našem společném boji proti beztrestnosti a v úsilí o dosažení spravedlnosti pro oběti nejzávažnějších zločinů.“

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z pověření prezidenta České republiky Petra Pavla a premiéra České republiky Petra Fialy dnes podepsal „Lublaňsko – Haagskou úmluvu o mezinárodní spolupráci při vyšetřování a stíhání zločinu genocidia, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a jiných mezinárodních zločinů“. Smyslem úmluvy je potlačování beztrestnosti nejzávažnějších mezinárodních zločinů. K podpisu došlo při slavnostní ceremonii v Paláci míru v nizozemském Haagu, které se zúčastnili delegáti z více jak 30 zemí a několika mezinárodních organizací.

Velice si vážím toho, že jsem se dnes mohl zúčastnit této vrcholné mezinárodní události. Podpis Úmluvy považuji za významný krok vpřed v našem společném boji proti beztrestnosti a v úsilí o dosažení spravedlnosti pro oběti nejzávažnějších zločinů,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Lublaňsko-Haagská úmluva odstraňuje právní mezery v mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, a jelikož je otevřena k podpisu pro kterýkoliv stát světa, představuje globální právní nástroj pro celé mezinárodní společenství,“ dodal.

Česká republika vyjádřila podporu sjednání této nové mnohostranné úmluvy již v roce 2013, a to v rámci společného prohlášení 40 států, smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Společné úsilí bylo završeno na Diplomatické konferenci ve slovinské  Lublani ve dnech 15. až 26. května, na které byl schválen finální text návrhu úmluvy za účasti 53 států. Úmluva ztělesňuje několik významných forem mezinárodní spolupráce, včetně vzájemné právní pomoci, vydávání (extradice) a předávání odsouzených osob, a obsahuje moderní ustanovení, která odrážejí potřeby rychle se měnícího světa. Úmluva zavazuje budoucí smluvní strany ke kriminalizaci nejzávažnějších mezinárodních zločinů včetně stanovení podmínek a pravidel pro uplatnění trestní jurisdikce nad těmito zločiny. Vstoupí v platnost, jakmile dojde k její následné ratifikaci alespoň třemi smluvními státy.

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

14.února 2024