Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Pavel Blažek v Brně ubezpečil předsedy soudů, že dohoda týkající se platů zaměstnanců bude naplněna


 

Dnes se v Brně konala pravidelná porada vedení ministerstva s předsedkyněmi a předsedy krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu a s prezidentem Soudcovské unie. Také za účasti ministra pro legislativu Michala Šalomouna, veřejného ochránce práv Stanislava Křečka a předsedy Ústavně-právního výboru poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Tématem setkání byly i s ohledem na současnou situaci platy a benefity zaměstnanců v justici.

Dnes jsem v Brně ubezpečil představitele soudů, že dohoda týkající se platů zaměstnanců bude naplněna a tyto informoval, že k částečnému navýšení objemu prostředků na platy dojde ještě v letošním roce, neboť se podařilo nalézt řešení v rámci rozpočtu resortu bez nutnosti jeho navýšení. Současně podám návrh na zrušení nevyhovující úpravy FKSP, tedy povinnosti použít nejméně 50 % základního přídělu na produkty spoření na stáří zaměstnanců,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek. 

Ministerstvo spravedlností se dnes také s představiteli justice shodlo, že nové platové výměry soudců s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu budou mít účinnost od 1. července 2024. Nedoplatek za leden až červen 2024 bude zahrnut ve výplatě za červen,” doplnil Pavel Blažek.

Dnešní porady se kromě ministra spravedlnosti Pavla Blažka zúčastnili také jeho náměstci Radomír Daňhel a Karel Dvořák a vrchní ředitelé Klára Cetlová a Michal Franěk, ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis.

Témata jednání:

  • Odměňování zaměstnanců v justici
  • Aktuální informace z ekonomické oblasti 
  • Aktuální informace z justiční a mezinárodní oblasti
  • Aktuální informace z legislativní oblasti 
  • Podněty vedení soudů

Další jednání se zástupci justice, právních profesí a odborových organizací v resortu se uskuteční 10. a 13. června 2024 v Praze.

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

3. června 2024