Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Omluva České republiky – Ministerstva spravedlnosti Ing. Monice Janderové

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Ing. Monice Janderové, dat. nar. 21. 2. 1982, trvale bytem Litice 2865, 321 00 Plzeň, za vydání nezákonného rozhodnutí dle § 8 zákona č. 82/1998 Sb. – usnesení o zahájení trestního stíhání a za následné vedení trestního stíhání v rámci trestního řízení vedeného nejdříve Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje pod sp. zn. KRPP-11912/TČ-2019-030080 a následně Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. 2 T 14/2021, za nemajetkovou újmu, která jí v důsledku trestního stíhání vznikla a za negativní následky, které trestní stíhání způsobilo v její osobnostní sféře.