Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ministr spravedlnosti navrhl jmenování 57 nových soudkyň a soudců

Vláda na svém jednání dne 7. února 2024 projednala a schválila návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka na jmenování 57 nových soudkyň a soudců.

Mezi kandidáty již tradičně převažují ženy, kterých je 44. Nejvíce soudců, a to 20, zamíří na Městský soud v Praze. Na brněnský krajský soud zamíří 8 nových soudců, do obvodu Krajského soudu v Praze jich pak přibude 10. Obvod Krajského soudu v Ostravě posílí 8 soudkyň. Všichni navržení kandidáti zamíří na obecné soudy.

Soudce podle Ústavy jmenuje prezident republiky. Seznam kandidátů se vždy projednává na jednání vlády. Rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování soudců vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

8. 2. 2024