Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ministr Pavel Blažek navštívil Věznici Valdice

Ilustrační obrázek

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek navštívil Věznici Valdice. S náměstky Karlem Dvořákem a Radomírem Daňhelem, ombudsmanem Petrem Dohnalem, generálním ředitelem, jeho náměstky a s prvním zástupcem ředitele věznice prošli prostory pro výkon trestu odsouzených mužů, navštívili dvě největší ubytovny, zdravotní středisko a pohovořili nejen se zaměstnanci, ale i s odsouzenými. Zavítali také do dominanty věznice, kostela sv. Josefa.

Ministra spravedlnosti zaujala mimo jiné výuka v místním školském vzdělávacím středisku SOU, kde měli studenti 2. ročníku učebního oboru Obráběč kovů hodinu informatiky. Pavel Blažek se zajímal jak o jejich studium, tak i o důvody výkonu trestu odsouzených. Ocenil náročnost práce ve věznici a profesionalitu všech zaměstnanců.

Během následného setkání mezi vedením ministerstva spravedlnosti a vedením vězeňské služby byla diskutována příprava nové koncepce vězeňství, možné změny zákonů týkajících se vězeňské služby a také byly otevřeny aktuální palčivé otázky českého vězeňství. Těmi je bezesporu situace v oblastech rozpočtu, zajišťování bezpečnosti, vzdělávání personálu a také nepříznivá personální situace. Právě Věznice Valdice je jednou z věznic s největším personálním podstavem, do plného počtu zde chybí téměř 100 příslušníků a zaměstnanců.  

Věznice Valdice je jedna z našich nejstarších věznic. Je situována v objektu dřívějšího kartuziánského kláštera, jako věznice funguje od roku 1856. Se svojí kapacitou 1 023 míst se řadí k našim největším věznicím. Je profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou, kam jsou umísťováni odsouzení do typu zvýšená ostraha, ostraha se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Ve Valdicích jsou odsouzení muži s delšími tresty, recidivisté a jinak nebezpeční odsouzení. Svůj trest zde odpykávají také muži odsouzení k doživotnímu trestu.