Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ministerstvo spravedlnosti si připomíná Evropský den obětí trestných činů

Evropský den obětí trestných činů každoročně připomíná Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii 22. 2. 1990. Jeho hlavním smyslem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů.

„Dneškem si připomínáme důležitost práv obětí a jejich postavení v české společnosti. V předcházejících letech byly na národní i mezinárodní úrovni přijaty významné kroky, které vedly k upevnění jejich práv a podpořily snahu o eliminaci nepříznivých podmínek, ve kterých se oběti trestných činů nachází. Jsme si ale velmi dobře vědomi, že v této oblasti existuje významný prostor ke zlepšení, což dokládá i řada podnětů, které Ministerstvo spravedlnosti v této problematice obdrželo,“ řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Ministerstvo spravedlnosti proto intenzivně pracuje na systémovém nastavení opatření směřujících k poskytování adekvátní péče a pomoci obětem trestných činů i k jejich větší ochraně. Za tímto účelem byl mimo jiné ke dni 1. 1. 2024 na Ministerstvu spravedlnosti zřízen nový odbor trestní politiky.

„Tento krok zajistí větší efektivitu při řešení pomoci obětem trestných činů. Mám za to, že oběti nesmí být v našem právním systému opomíjeny a zaslouží si samostatnou pozornost. Věřím, že úprava vnitřního rozdělení kompetencí ministerstva povede k lepšímu a rychlejšímu řešení potřeb obětí a přispěje tak k realizaci našeho zásadního cíle v této oblasti, kterým je navrátit důvěru obětí v systém trestní spravedlnosti," uvedl Karel Dvořák.

V rámci této snahy Ministerstvo spravedlnosti mimo jiné v březnu tohoto roku uspořádá kulatý stůl s účastí zástupců neziskových organizací, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační služby, České advokátní komory, Veřejného ochránce práv, skupiny pro efektivní trestní justici a dalších důležitých aktérů v oblasti práce s obětmi trestných činů. Hlavním cílem kulatého stolu bude nastavení dlouhodobé efektivní spolupráce při tvorbě a implementaci strategických materiálů v této problematice.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

22. února 2024