Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ministerstvo spravedlnosti diskutuje opatření ke snížení rizika zpronevěry peněz z advokátní úschovy

Ministerstvo spravedlnosti aktuálně diskutuje opatření ke snížení rizika zpronevěry peněz z advokátní úschovy. Jedná se zejména o prolomení bankovního tajemství ve prospěch České advokátní komory a omezení dispozice s prostředky na účtu.

Návrh právní úpravy se nyní intenzivně diskutuje s dotčenými resorty a zástupci peněžních ústavů. Výsledný návrh by mohl být uplatněn jako pozměňovací návrh k projednávané novele zákona o advokacii. Tu na svém jednání schválila vláda v lednu letošního roku a Poslanecká sněmovna ji projednala v prvním čtení v únoru tohoto roku.

„V současné době velmi intenzivně pracujeme na dosažení vzájemné dohody mezi všemi dotčenými subjekty. Věřím, že brzy dosáhneme konsensuálního návrhu, který bude vyhovovat všem stranám,“ uvedl k tématu ministr spravedlnosti Pavel Blažek. 

Návrh zákona přináší ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, úpravu možnosti účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu. Dále umožňuje výkon právní praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

18.4. 2024