Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Justiční areál v Českých Budějovicích

Ilustrační obrázek

V Českých Budějovicích se dnes konalo slavnostní předání staveniště budoucího justičního areálu za účasti ministra spravedlnosti Pavla Blažka, náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela, hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, primátorky Dagmar Škodové Parmové, zástupců soudů, státního zastupitelství a zhotovitele stavby.„Chtěl bych poděkovat paní primátorce, panu hejtmanovi, zástupcům soudů, zkrátka všem, kteří se na projektu nového justičního areálu podílejí. Věřím, že konečným efektem rekonstrukce objektů bývalých Žižkových kasáren bude celkové zjednodušení organizace jihočeských soudů a zajištění řádného fungování Okresního soudu v Českých Budějovicích, Krajského soudu v Českých Budějovicích, Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích i Okresního soudu v Táboře,“ uvedl během slavnostního zahájení stavby ministr spravedlnosti.

„Činnost soudu na více pracovištích je nejen organizačně, ale také finančně náročná a způsobuje komplikace jak účastníkům řízení, tak i veřejnosti. Výstavbou justičního areálu docílíme koncentrace justičních složek, zvýšení efektivnosti a v neposlední řadě i ekonomických úspor,“ dodal náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel.

O realizaci společného projektu ministerstva, města i kraje, jehož příprava začala již v roce 2012 za ministra Pavla Blažka, jednal ministr spravedlnosti s primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou a hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou na své pracovní cestě v Českých Budějovicích. Přestavbou dvou stávajících budov a dostavbou jednoho nového objektu bude tak současné prostory možné využít pro nové sídlo okresního soudu v Českých Budějovicích, jehož stávající prostory jsou již nevyhovující a stísněné a pro okresní státní zastupitelství. 

Jedná se aktuálně o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, které převzalo areál do správy v březnu 2023 a v březnu 2024 ukončilo zadávací řízení uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem.

 

Předmětem díla je:

1. kompletní rekonstrukce stávajících objektů bývalých Žižkových kasáren vč. dostavby nového centrálního objektu budoucího justičního areálu Okresního soudu v Českých Budějovicích a Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích, a to včetně související dopravní a technické infrastruktury za téměř 600 mil. Kč.

 

Nový areál:

2. Je plánováno vybudování celkem cca. 2200 m2 kancelářských ploch pro 190 pracovníků, 19 jednacích síní, téměř 1000 m2 spisoven a vybudování ostatních provozních prostor s celkovou užitnou plochou objektů cca. 7300 m2.

3. Výstavbou nového areálu sestávajícího ze dvou rekonstruovaných budov A a B a novostavby víceúčelové budovy C pro výše uvedené organizační složky státu bude dosaženo nejen zvýšení užitné plochy pro jednotlivé justiční organizace tak, aby vyhovovaly dnešním i budoucím potřebným kapacitám, ale také bezpečnostním požadavkům provozu a zabezpečení justičních objektů.

4. Zvýšené nároky jsou kladeny také na energetickou náročnost nových prostor. Předpokládá se využití obnovitelných zdrojů energie a snížení provozních nákladů.

5. V neposlední řadě povede společné umístění okresního soudu a okresního státního zastupitelství k zefektivnění jejich činností i způsobu ochrany a střežení, vč. snížení nezbytného počtu služebních míst justiční stráže.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti
25. dubna 2024