Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

V Praze se uskutečnil druhý ročník Česko-gruzínského právního fóra

Ilustrační obrázek

Ve dnech 16. a 17. května 2024 se v Hrzánském paláci v Praze konal již druhý ročník pravidelného a dlouho plánovaného Česko-gruzínského právního fóra. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek pozval i po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí ČR svého gruzínského kolegu Ratiho Bregadzeho tentokráte do České republiky. První ročník právního fóra se konal na pozvání gruzínské strany v říjnu 2023 v Tbilisi.

Česko-gruzínské fórum je platforma, která vzešla ze vzájemných kontaktů mezi českou a gruzínskou stranou během českého předsednictví v Radě EU v roce 2022.

„Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Gruzií jsou velmi dobré. Jsem si vědom aktuální složité vnitropolitické situace v Gruzii. Současně jsem však přesvědčen, že pořádání pravidelných společných akcí, jako je toto fórum, má potenciál přispět nejen k udržení kvalitních vzájemných vztahů, ale také posílit demokratické a především proevropské postoje našeho partnera,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Slova Pavla Blažka potvrdil také ministr zahraničních věcí Jan Lipavský: „Vnitropolitická situace v Gruzii je opravdu velmi složitá a napjatá. Současně se ovšem odráží ve vztazích Gruzie s jejími mezinárodními partnery, především Evropskou unií a jejími členskými státy, které se společně snaží působit na vládu Gruzie ve smyslu pokračování v prozápadním demokratickém směrování země a aktuálně zejména zastavení přijímání velmi kontroverzního tzv. zákona o transparentnosti zahraničního vlivu. Budu velmi rád, pokud Česko-gruzínské právní fórum bude moci být využito i pro vyslání vhodných signálů gruzínským partnerům v tomto směru.

Opravdový zájem Gruzie o zachování vzájemných vztahů demonstrují pravidelná společná pracovní jednání obou ministrů. Během minulých pracovních setkání projednávali ministři otázky prohlubování spolupráce v oblasti trestního práva. Diskutovali také o možných směrech prohlubování vzájemné spolupráce, včetně e-governance a e-služeb, organizace společných konferencí, seminářů a výměnných programů zaměstnanců.

V komunikaci s Gruzií:

  • Podporujeme proevropské směřování Gruzie
  • Usilujeme o těsnější spolupráci Gruzie s EU
  • Vyzýváme gruzínské představitele k podpoře úsilí demokratických zemí o izolaci Ruska
  • Pokračujeme v podpoře potřebných reforem, a to i za využití projektů zahraniční rozvojové a transformační spolupráce ČR
  • Podporujeme české subjekty na gruzínském trhu

Česko-gruzínské právní fórum

Pracovní program právního fóra se oba dny koná v Hrzánském paláci. „Program je primárně cílen na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v různých oblastech justice, které jsou nerozlučně spjaty se členstvím obou zemí v Radě Evropy a v případě České republiky navíc v Evropské unii. Právě předávání zkušeností se členstvím v Unii a prosazování hodnot, na kterých Unie stojí, považuji za zásadní při komunikaci a spolupráci s Gruzií jakožto kandidátskou zemí EU,“ vysvětluje ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Fórum je koncipováno do několika odborných bloků, v nichž vždy vystupují zástupci obou zemí:

  • Právnické profese: Současné výzvy a nové technologie
  • Vnitrostátní povinné mechanismy pro prosazování rozhodnutí ESLP a mechanismy OSN na ochranu lidských práv
  • Nezávislost soudnictví
  • Standardizované léčebné programy pro vězně se specifickými potřebami
  • Sdílení zkušeností s mediací v trestním právu

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

16. 5. 2024