Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Probační a resocializační programy pro dospělé

Jako pojem není legislativně ukotven, ale rozumí se jím specifický, strukturovaný způsob práce s pachatelem, jemuž byla podle § 48/4 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, uložena přiměřená povinnost

  1. podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy
  2. podrobit se vhodným programům psychologického poradenství

Pachatele, který splňuje vstupní podmínky poskytovatele probačního a resocializačního programu (PRP), lze do programu zařadit na základě rozhodnutí soudu, který mu uloží povinnost absolvovat PRP jako přiměřenou povinnost, nejlépe v rámci uloženého dohledu probačního úředníka.

Zároveň lze do PRP zařazovat také pachatele, kteří splňují vstupní podmínky poskytovatele programu, aniž by jim povinnost absolvovat program byla uložena soudem – v tomto případě lze účast v programu dojednat s probačním úředníkem v rámci podmínek výkonu dohledu a absolvování PRP zařadit do probačního plánu dohledu.

V případě realizace programu ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "VTOS") lze účast odsouzeného v programu dohodnout s odborným pracovníkem Vězeňské služby ČR. Realizace tohoto programu musí začít v době nejméně 3 měsíce před plánovaným podmíněným propuštěním odsouzeného, případně před pevným výstupem z VTOS, a trvat po dobu nezbytnou pro adaptaci propuštěné osoby na svobodě, přičemž není nutné současné uložení probačního dohledu.

Informace k dotačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti v oblasti rozvoje probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele naleznete ZDE.

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová, e-mail: Mhucinova@msp.justice.cz, Tel.: +420 221 997 194