Probační a resocializační programy pro dospělé

Jako pojem není legislativně ukotven, ale rozumí se jím specifický, strukturovaný způsob práce s pachatelem, jemuž byla podle § 48/4, písm. b) a písm. d), zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, uložena přiměřená povinnost:

  • podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,
  • podrobit se vhodným programům psychologického poradenství.

Pachatele, který splňuje vstupní podmínky poskytovatele probačního a resocializačního programu (dále jen „PRP"), lze do programu zařadit na základě rozhodnutí soudu, který mu uloží povinnost absolvovat PRP jako přiměřenou povinnost, nejlépe v rámci uloženého dohledu probačního úředníka.

Zároveň lze do PRP zařazovat také pachatele, kteří splňují vstupní podmínky poskytovatele programu, aniž by jim povinnost absolvovat program byla uložena soudem – v tomto případě lze účast v programu dojednat s probačním úředníkem v rámci podmínek výkonu dohledu a absolvování PRP zařadit do probačního plánu dohledu.

V případě realizace programu ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "VTOS") lze účast odsouzeného v programu dohodnout s odborným pracovníkem Vězeňské služby ČR. Realizace tohoto programu musí začít v době nejméně 3 měsíce před plánovaným podmíněným propuštěním odsouzeného, případně před pevným výstupem z VTOS, a trvat po dobu nezbytnou pro adaptaci propuštěné osoby na svobodě, přičemž není nutné současné uložení probačního dohledu.

 

Informace k dotačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti v oblasti rozvoje probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele naleznete ZDE.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jarmila Koulová, e-mail: jkoulova@msp.justice.cz, tel.: +420 221 997 317