Informace poskytnuté na žádost

Informace, které Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytlo jednotlivým žadatelům o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 uvedeného zákona na elektronické úřední desce.