Pracovní skupina proti zahraničnímu podplácení

Pracovní skupina proti zahraničnímu podplácení byla založena v roce 1994 a její hlavní náplní je monitoring implementace stranou Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, Doporučení z roku 2009 a dalších relevantních mezinárodních dokumentů. Úmluva má 43 signatářských států a v České republice má hlavní gesci Ministerstvo spravedlnosti, které se spolu se zástupci Nejvyššího státního zastupitelství pravidelně účastní plenárních zasedání v sídle OECD v Paříži.

Úmluva definuje ve svém článku 1 trestný čin podplácení zahraničního veřejného činitele jako čin kterékoli osoby, která úmyslně nabídne, slíbí nebo dá nedovolený peněžitý nebo jiný prospěch, přímo nebo zprostředkovaně zahraničnímu veřejnému činiteli, a to pro tohoto činitele nebo pro třetí stranu, za účelem, aby tento činitel jednal nebo se zdržel jednání v souvislosti s výkonem veřejných povinností, za účelem získání nebo udržení podnikatelské aktivity nebo jiné nepatřičné výhody v mezinárodních podnikatelských transakcích. Tento trestný čin je v českém trestním zákoníku pokryt úplatkářskými trestnými činy (§§ 331-334, Trestního zákoníku).

Monitorovací mechanismus dodržování Úmluvy je v Pracovní skupině prováděn tzv. peer review tedy hodnocení experty ze dvou členských států a Česká republika má za sebou hodnocení ve čtyřech fázích, přičemž poslední Hodnotící zpráva z Fáze 4 byla přijata v červnu 2017.  Česká republika je také aktuálním hodnotitelem Finska a Lotyšska.

Užitečné odkazy

Hodnotící zprávy České republiky (v angličtině)

Hodnotící zprávy České republiky (v češtině Fáze 2, Fáze 3, Fáze 4)

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

The Role of the Media and Investigative Journalism in Combating Corruption, OECD 2018

The Detection of Foreign Bribery

Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles