Oddělení interního auditu

Tel: 221 997 430, 431
E-mail: sova@msp.justice.cz

Vyšehradská 16
Praha 2
128 10