Jednání Kolegia dne 22. listopadu 2018

Páté jednání Kolegia se konalo dne 22. listopadu 2018. Úvodem byl diskutován stav výkonu rozsudků ESLP proti České republice. Jednalo se o rozsudek ve věci D. H. a ostatní proti České republice, který se věnoval diskriminaci romských dětí v přístupu k základnímu vzdělání, rozsudek Červenka proti České republice řešící problematiku zbavení svobody v zařízeních sociálních služeb, a konečně rozsudek Bureš proti České republice nastolující otázky spojené s používáním omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních. Dále byly probírány dva nové rozsudky ESLP proti České republice ve věcech Novotný proti České republice, v němž byla posuzována (ne)možnost popřít otcovství, a Kuklík a ostatní proti České republice, který se týká regulace nájemného bez právního základu. Další bod programu byl věnován rozsudku Blokhin proti Rusku nastolujícímu i v českém právním kontextu otázku existence dostatečných procesních záruk v řízení ve věcech dětí mladších 15 let o činu jinak trestném. Závěr jednání byl věnován dvěma rozhodnutím Evropského výboru pro sociální práva, a to konkrétně rozhodnutí Approach proti České republice, které se zabývá tělesným trestáním dětí, a nově vydanému rozhodnutí Transgender Europe a ILGA-Europe proti České republice, které se vztahuje k dosud platné podmínce sterilizace pro právní uznání změny pohlaví, jež byla v minulosti na Kolegiu diskutována v souvislosti s rozsudkem A. P. Garçon a Nicot proti Francii.  

podklady | přílohy | zápis