Jednání Kolegia dne 14. ledna 2020

Šesté jednání Kolegia se uskutečnilo dne 14. ledna 2020. Vládní zmocněnec členy Kolegia úvodem seznámil s tím, že věci Vavřička proti České republice a pět dalších stížností týkajících se povinného očkování byly předány velkému senátu Evropského soudu pro lidská práva („ESLP"). Poté se diskutoval aktuální stav výkonu rozsudků ESLP proti České republice. Jednalo se o rozsudek ve věci D. H. a ostatní proti České republice k diskriminaci romských dětí v přístupu k základnímu vzdělání, rozsudek Červenka proti České republice k problematice zbavení svobody v zařízeních sociálních služeb a rozsudek Žirovnický proti České republice k nepřiměřené délce soudních řízení. Kolegium projednávalo také opatření směřující ke zlepšení porodní a poporodní péče, k čemuž Českou republiku ESLP vyzval v rozsudku Dubská a Krejzová proti České republice.

Dále se členové jednání zabývali třemi rozhodnutími Evropského výboru pro sociální práva. Konkrétně se jednalo o rozhodnutí ve věci ERTF proti České republice k problematice nuceného vystěhovávání a nevyhovujících podmínek k bydlení, rozhodnutí Approach proti České republice týkající se tělesného trestání dětí, rozhodnutí Transgender Europe a ILGA-Europe proti České republice ke stále platné podmínce sterilizace pro právní uznání změny pohlaví. Na závěr jednání Kolegium probralo nové rozhodnutí Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen ve věci J. D. a ostatní proti České republice k nucené sterilizaci.

podklady | zápis