Jednání Kolegia dne 10. listopadu 2015

První jednání Kolegia se uskutečnilo dne 10. listopadu 2015. Jeho obsahem bylo zejména obecné představení problematiky výkonu rozsudků ESLP a důvodů vzniku Kolegia, jeho složení, poslání a budoucí fungování. Dále byla diskutována obecná opatření k výkonu rozsudků D. H. a ostatní proti České republice (nadměrné zařazování romských žáků mimo hlavní vzdělávací proud), Bureš proti České republice (používání omezovacích prostředků ve zdravotnictví, vyšetřování špatného zacházení), Delta pekárny, a. s. proti České republice (soudní kontrola místních šetření v rámci hospodářské soutěže) a Hanzelkovi proti České republice (tzv. ambulantní porody, přezkum předběžných opatření). Závěrem byly probírány možné dopady rozsudku Y. Y. proti Turecku týkajícího se problematiky podmínění uznání změny pohlaví provedením sterilizace pro Českou republiku.

podklady | zápis