Ministryně a ministři spravedlnosti

Z galerie ministrů spravedlnosti v období I. republiky byl patrně nejvýraznější osobností hned první ministr František Soukup, jeden z tzv. „mužů 28. října" (spolu s Aloisem Rašínem, Jiřím Stříbrným, Antonínem Švehlou a Vavro Šrobárem). Výraznou měrou se podílel na tvorbě prvních zákonů ČSR a po odchodu z funkce ministra spravedlnosti byl až do roku 1939 předsedou Senátu. Z poválečným ministrů spravedlnosti stojí za zaznamenání především Prokop Drtina, blízký spolupracovník prezidenta Edvarda Beneše, který se krátce po únoru 1948  pokusil o sebevraždu. Jeho nástupcem se stal zeť prezidenta Gottwalda Alexej Čepička, který se však daleko více „proslavil" později jako ministr národní obrany (post ministra obrany vykonával za I. republiky i exministr spravedlnosti Karel Vyškovský). Uvolnění komunistického režimu v 60. letech umožnilo příchod tří nekomunistických ministrů - Aloise Neumana (ČSL), Bohumila Kučery (ČSS) a Václava Hrabala (ČSS).

Éru polistopadových ministrů spravedlnosti zahájila rovněž výrazná osobnost, první žena v čele resortu, Dagmar Burešová, pozdější předsedkyně České národní rady. Z dalších ministrů nelze přehlédnout veřejného ochránce práv Otakara Motejla, který byl prvním nestranickým ministrem spravedlnosti v poválečném období. 

 

Přehled ministrů spravedlnosti od roku 1918 do roku 1939

 

1918–1938

František Soukup   14. 11. 1918 – 8. 7. 1919
František Veselý   8. 7. 1919 – 25. 5. 1920
Alfréd Meissner   25. 5. 1920 – 15. 9. 1920
Augustin Popelka 15. 9. 1920 – 26. 9. 1921
Josef Dolanský   26. 9. 1921 – 9. 12. 1925
Karel Viškovský   9. 12. 1925 – 18. 3. 1926
Jiří Haussmann   18. 3. 1926 – 12. 10. 1926

Robert Mayr-Harting 12. 10. 1926 – 7. 12. 1929
Alfréd Meissner   7. 12. 1929 – 14. 2. 1934
Ivan Dérer   14. 2. 1934 – 22. 9. 1938
Vladimír Fajnor   22. 9. 1938 – 4. 10. 1938

1938–1939

Vladimír Fajnor 4. 10. 1938 14. 10. 1938
Ladislav Feierabend 14. 10. 1938 1. 12. 1938
Jaroslav Krejčí   1. 12. 1938 15. 3. 1939

Přehled ministrů spravedlnosti od roku 1939 do roku 1989

 

1939–1945

Jaroslav Krejčí*    16. 3. 1939 5. 5. 1945
Jaroslav Stránský**  27. 10. 1941 5. 4. 1945

19451989

Jaroslav Stránský   5. 4. 1945 6. 11. 1945
Prokop Drtina   6. 11. 1945 25. 2. 1948
Alexej Čepička   25. 2. 1948 25. 4. 1950
Štefan Rais   25. 4. 1950 14. 9. 1953
Václav Škoda   14. 9. 1953 12. 12. 1954
Jan Bartuška   12. 12. 1954 16. 6. 1956
Václav Škoda   16. 6. 1956 11. 7. 1960
Alois Neuman   11. 7. 1960 8. 4. 1968
Bohuslav Kučera 8.4. 1968 31.12. 1968
Václav Hrabal   8. 1. 1969 29. 9. 1969
Jan Němec   29. 9. 1969 –  18. 6. 1981
Antonín Kašpar 18. 6. 1981 5. 12. 1989

* člen protektorátní vlády, ** člen exilové vlády v Londýně

Galerie ministrů spravedlnosti od roku 1989  do současnosti

5. 12. 1989 - 29. 6. 1990

Dagmar Burešová

29. 6. 1990 - 2. 1. 1992

Leon Richter

24. 1. 1992 - 4. 7. 1996

Jiří Novák

4. 7. 1996 - 7. 1. 1997

Jan Kalvoda

8. 1. 1997 - 17. 7. 1998

Vlasta Parkanová

22. 7. 1998 - 31. 7. 1998, 17. 10. 2000 - 1. 2. 2001, 15. 7. 2002 - 5. 8. 2003

Pavel Rychetský

1. 8. 1998 - 16. 10. 2000

Otakar Motejl

2. 2. 2001 - 12. 7. 2002

Jaroslav Bureš

6. 8. 2003 - 16. 9. 2003, 1. 7. - 4. 8. 2004

Vladimír Špidla

17. 9. 2003 - 15. 6. 2004

Karel Čermák

4. 8. 2004 - 16. 8. 2006

Pavel Němec

8. 5. 2009 - 13. 7. 2010

Daniela Kovářová

4. 9. 2006 - 8. 5 .2009, 13. 7. 2010 - 27. 6. 2012

Jiří Pospíšil

3. 7. 2012 - 10. 7. 2013

Pavel Blažek

10. 7. 2013 - 29. 1. 2014

Marie Benešová 

29. 1. 2014 - 1. 3. 2015

Helena Válková 

12. 3. 2015 - dosud  

Robert Pelikán         

Taťána Malá

Jan Kněžínek

Marie Benešová

3. 7. 2012 - 10. 7. 2013
Pavel Blažek

     

Zdroj fotografií č. 1- 7, 8 a 9 agentura ČTK