Finanční mechanismy

Vedle prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů  využívá Česká republika od svého vstupu do EU granty z Finančních mechanizmů. Cílem těchto grantů je zmírnění ekonomických a sociálních rozdílů a posilování spolupráce v rozšířené EU. Podporovány jsou především oblasti, které nejsou vůbec, nebo jen částečně podporovány z jiných zdrojů.

Podpora je poskytována z těchto zdrojů:

  • Fondy Evropského hospodářského prostoru a Norska
  • Program švýcarsko-české spolupráce