Programové období 2021 - 2027

 

Ministerstvo spravedlnosti a další organizační složky resortu justice využívají či plánují využít prostředky těchto programů:

Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
Azylový, migrační a integrační fond, řízený Ministerstvem vnitra

V programovém období 2021-2027 má IROP z evropských fondů vyčleněnu částku téměř 4,8 miliard EUR. V přepočtu se jedná o přibližně 117,7 miliard korun, které IROP v následujících letech rozdělí na projekty.

Operační program Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF) je základní strategický dokument pro čerpání finanční podpory z tohoto fondu pro období 2021 – 2027. ČR může z OP AMIF čerpat finanční prostředky až do výše 69 983 153 EUR, tj. cca 1,8 miliardy Kč.

Přehled projektů:

 

OPERAČNÍ PROGRAM

NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO

PŘÍJEMCE DOTACE

ZAHÁJENÍ
REALIZACE

UKONČENÍ
REALIZACE

VÝŠE DOTACE

IROP

Elektronické vedení informací státního zastupitelství (ELVIZ)

CZ.06.01.01/00/22_011/0002240

Více zde

Ministerstvo spravedlnosti

17.10.2022

30.6.2027

170 504 060,76 Kč

IROP

Budování kapacit kybernetické bezpečnosti


CZ.06.01.01/00/22_005/0002467

Více zde

Ministerstvo spravedlnosti

1.5.2022

30.6.2025

83 572 182,73 Kč

IROP

IS LOOSOS (Informační systém Lustrace osob omezených na osobní svobodě)

CZ.06.01.01/00/22_011/0002436

Více zde

Vězeňská služba ČR 1.1.2023 30.6.2027 21 000 034,00 Kč
AMIF

Provozní podpora azylových úseků správních soudů

CZ.12.01.01/00/23_007/0000012

Více zde

Ministerstvo spravedlnosti ČR 1.1.2024 31.12.2028 15 859 208,40 Kč