Programové období 2007–2013

V programovém období 2007–2013 bylo pro Českou republiku vyčleněno více než 26 miliard EUR, které bylo možné čerpat z národních operačních programů, programů přeshraniční spolupráce a programů nadnárodní a mezinárodní spolupráce.

Ministerstvo spravedlnosti a další organizační složky resortu justice využily prostředky těchto programů:

Přehled projektů:

OPERAČNÍ PROGRAM NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ REALIZACE UKONČENÍ REALIZACE VÝŠE DOTACE
IOP

Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály          

CZ.1.06/1.1.00/16.09222

Ministerstvo spravedlnosti 1.9.2013 30.11.2015 19 200 000 Kč
IOP

Úprava Obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy                                                

CZ.1.06/1.1.00/03.06142

Ministerstvo spravedlnosti 1.4.2009 31.3.2012 88 484 000 Kč
IOP

Úprava elektronické spisové služby Žadatele v návaznosti na systém datových schránek

CZ.1.06/1.1.00/03.06145

Ministerstvo spravedlnosti 1.1.2009 31.12.2010 88 344 159 Kč
OP LZZ

Ekonomické vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu                           

CZ1.04/4.1.00/80.00001

Justiční akademie 1.7.2012 31.6.2015 14 875 750 Kč
OP LZZ

Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva

CZ.1.04/4.1.00/80.00002

Justiční akademie 1.6.2012 31.5.2015 30 985 810 Kč
OP LZZ

Vytvoření modulu a systému manažerského vzdělávání ve VS ČR (Vzdělávání manažerů)

CZ.1.04/4.1.00/D9.00004

Ministerstvo spravedlnosti 1.12.2014 31.12.2015 5 707 950 Kč
OP LZZ

Rozpočtová gramotnost

CZ.1.04/4.1.00/B6.00007

Ministerstvo spravedlnosti 15.7.2014 31.12.2015 5 354 990 Kč
OP LZZ

Vyhodnocení efektivnosti vynakládání rozpočtových zdrojů v rezortu justice a optimalizace mandatorních výdajů (Zefektivnění výdajů)   

CZ.1.04/4.1.00/B6.00008

Ministerstvo spravedlnosti 1.7.2014 31.12.2015 6 417 767 Kč
OP LZZ

Vytvoření Projektové kanceláře MSp (Projektová kancelář)

CZ.1.04/4.1.00/C7.00005

Ministerstvo spravedlnosti 1.7.2014 30.11.2015 6 529 727 Kč
OP LZZ

Metodiky procesních postupů MSp                             

CZ.1.04/4.1.00/B6.00002

Ministerstvo spravedlnosti 1.6.2014 31.12.2015 2 268 040 Kč
OP LZZ

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy                                  

CZ.1.04/4.1.00/B6.00021

Ministerstvo spravedlnosti 1.6.2014 30.11.2015 8 401 835 Kč
OP LZZ

Rozvoj systému řízení pracovního výkonu, vzdělávání a manažerských dovedností (Zefektivnění LZ MSp II.)

CZ.1.04/4.1.00/B6.00003

Ministerstvo spravedlnosti 1.6.2014 30.10.2015 2 083 300 Kč
OP LZZ

Nové soukromé právo

CZ.1.04/4.1.00/80.00003

Ministerstvo spravedlnosti 2.4.2012 31.12.2014 19 322 060 Kč
OP LZZ

Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit

CZ.1.04/4.1.00/80.00004 

Ministerstvo spravedlnosti 1.4.2012 31.12.2015 87 953 605 Kč
OP LZZ

Efektivní justice - nástroje pro efektivní projektové řízení v resortu justice                         

CZ.1.04/4.1.00/48.00057

Ministerstvo spravedlnosti 1.8.2011 31.9.2012 20 397 000 Kč
OP LZZ

Bezpečnostní monitoring přístupů k aplikacím a datům MSp

CZ.1.04/4.1.00/59.00031

Ministerstvo spravedlnosti 1.7.2011 30.4.2014 14 923 280 Kč
OP LZZ

Zefektivnění vybraných podpůrných procesů VS

CZ.1.04/4.1.00/59.00025

Ministerstvo spravedlnosti 1.4.2011 30.6.2013 12 972 951 Kč
OP LZZ

MSp - Efektivní úřad - Zefektivnění vybraných podpůrných procesů Vězeňské služby ČR

CZ.1.04/4.1.00/48.00041

Ministerstvo spravedlnosti 1.1.2011 31.12.2012 27 539 800 Kč
OP LZZ

Digitalizace soudů - Racionalizace práce a výkonnosti soudů a státních zastupitelství prostřednictvím digitalizace administrativních procesů

CZ.1.04/4.1.00/48.00058

Ministerstvo spravedlnosti 1.12.2010 30.11.2013 25 131 500 Kč
OP LZZ

Zpracování studie proveditelnosti pro vybudování datového centra Ministerstva spravedlnosti ČR

CZ.1.04/4.1.00/32.00049

Ministerstvo spravedlnosti 1.5.2010 31.12.2010 3 869 920 Kč
OP LZZ

Zpracování studie proveditelnosti pro realizaci nového portálu resortu justice                    

CZ.1.04/4.1.00/32.00056

Ministerstvo spravedlnosti 1.5.2010 31.12.2010 2 898 800 Kč
OP LZZ

Zpracování studie proveditelnosti pro odkládání a archivaci dat informačního systému resortu justice

CZ.1.04/4.1.00/32.00055

Ministerstvo spravedlnosti 1.5.2010 31.12.2010 2 253 320 Kč
OP LZZ

Zpracování studie proveditelnosti pro přípravu projektu elektronického soudního spisu

CZ.1.04/4.1.00/32.00054

Ministerstvo spravedlnosti 1.5.2010 31.12.2010 3 809 000 Kč
OP LZZ

Zpracování studie proveditelnosti pro rozšíření insolvenčního rejstříku           

CZ.1.04/4.1.00/32.00051

Ministerstvo spravedlnosti 1.5.2010 31.12.2010 2 161 500 Kč
OP LZZ

Rozšíření informačního systému Nejvyššího správního soudu o podporu procesů prvostupňových správních soudů a Ústavního soudu             

CZ.1.04/4.1.00/32.00050

Ministerstvo spravedlnosti 1.5.2010 31.12.2010 2 863 000 Kč
OP LZZ

Zpracování studie proveditelnosti zavedení videokonferencí u složek resortu justice   

CZ.1.04/4.1.00/32.00048

Ministerstvo spravedlnosti 1.5.2010 31.12.2010 2 159 000 Kč
OP LZZ

Smart  - Posílení vedení a řízení v PMS ČR

CZ.1.04/4.1.00/B6.00020

Probační a mediační služba  1.3.2014 31.12.2015 7 427 378 Kč
OP LZZ

Vzdělávání pro systémový rozvoj probačních programů a programů restorativní justice  

CZ.1.04/3.1.00/73.00002

Probační a mediační služba  1.8.2012 30.6.2013 883 720 Kč
OP LZZ

Proč zrovna já? (Rozvoj programů restorativní justice pro oběti trestných činů)

CZ.1.04/3.1.00/73.00001

Probační a mediační služba  1.6.2012 30.11.2015 53 208 626 Kč
OP LZZ

Křehká šance (Komise pro podmíněně propuštěné - posílení možnosti sociální intergrace propuštěných a prevence kriminality)

CZ.1.04/3.1.00/73.00004

Probační a mediační služba  1.6.2012 30.11.2015 13 864 298 Kč
OP LZZ

Na správnou cestu! (Zavedení a rozvoj nových probačních programů a programů restorativní justice pro mladistvé pachatele trestných činů - posílení odborné spolupráce institucí)

CZ.1.04/3.1.00/73.00003

Probační a mediační služba  1.6.2012 30.11.2015 13 640 440 Kč
OP LZZ

Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby ČR                 

CZ.1.04/4.1.00/59.00022

Vězeňská služba 1.6.2011 31.5.2014 21 066 800 Kč
OP LZZ

Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci orgánů činných v trestním řízení     

CZ.1.04/4.1.00/59.00024

Vězeňská služba 1.4.2011 31.7.2012 2 830 751 Kč
OP LZZ

Optimalizace systému poskytování zdravotní péče ve Vězeňské službě ČR

CZ.1.04/4.1.00/59.00026

Vězeňská služba 1.4.2011 30.6.2013 5 791 000 Kč
OP LZZ

Zefektivnění vybraných podpůrných procesů Vězeňské služby ČR

CZ.1.04/4.1.00/59.00025

Vězeňská služba 1.4.2011 30.6.2013 12 972 951 Kč
OP LZZ 

Integrovaný systém řízení pracovního výkonu, dlouhodobý systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců 

CZ.1.04/4.1.00/48.00055

Ministerstvo spravedlnosti 1.8.2011 30.9.2012 2 915 734 Kč
OP ŽP

Vybudování tepelných zdrojů s využitím obnovitelných zdrojů energie v administrativním komplexu MSp - areál Hostivice

CZ.1.02/3.1.00/13.20769

Městský soud v Praze 17.10.2014 30.9.2016 5 396 730 Kč
OP ŽP

Snížení energetické náročnosti administrativního komplexu MS Praha - areál Hostivice

CZ.1.02/3.2.00/12.13887

Městský soud v Praze 12.3.2014 30.9.2016 18 197 418 Kč
OP ŽP

OS Most – zateplení a výměna oken

CZ.1.02/3.2.00/13.19518

Okresní soud v Mostě 10.4.2014 30.6.2016 9 412 239 Kč
OP ŽP

Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Prachaticích

CZ.1.02/3.2.00/13.20935

Okresní soud v Prachaticích 5.8.2014 1.12.2015 8 062 680 Kč
OP ŽP

Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti - OS Vsetín

CZ.1.02/3.2.00/12.14801

Okresní soud ve Vsetíně 11.11.2013 31.8.2015 7 411 782 Kč