Evropské strukturální a investiční fondy

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. Fondy představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Obecné informace o fondech jsou dostupné na stránkách spravovaných Ministerstvem pro místní rozvoj.

EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů, tzv. Programových období.