Etický kodex

Dokumenty ke stažení:

Etický kodex zaměstnance ministerstva spravedlnosti vydaný 18.září 2012, který nahrazuje s účinností od 1. října 2012 Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě z roku 2001

Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu spravedlnosti č.2/2016 ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví specifická pravidla etiky při výkonu služby státního zaměstnance Ministerstva spravedlnosti

Služební předpis nejvyššího státního tajemníka č. 3 ze dne 3. října 2023 o pravidlech etiky státních zaměstnanců včetně odůvodnění (grafické zpracování)

Metodické doporučení, jak postupovat při nabídnutí daru v souvislosti s výkonem státní služby