Detailní informace ohledně cookies na Justice.cz

Justice.cz ukládá do vašeho počítače malé soubory (tzv. "cookies"), které shromažďují informace o tom, jak stránky procházíte. Zjistěte více o souborech cookie, které používáme, k čemu slouží a kdy jejich platnost vyprší.

Cookies, která měří používání webových stránek

Ke shromažďování informací o tom, jak používáte webové stránky Justice.cz, používáme soubory cookie služby Google Analytics.
Používáme následující cookies Google Analytics:

Název Důvod Vyprší
__utma Pomůže nám rozlišit mezi uživateli a relacemi. Slouží k výpočtu statistik nových a vracejících se návštěvníků. 1 rok a 1 měsíc
__utmb Pomůže nám určit nové relace a návštěvy. 30 minut
__utmc Umožňuje nám interoperabilitu se starší verzí kódu služby Google Analytics. V těchto starších verzích se tento soubor používá v kombinaci se souborem cookie __utmb k identifikaci nových relací/návštěv pro vracející se návštěvníky. Když zavřete prohlížeč
__utmt Pomáhá nám k omezení rychlosti požadavků na službu. Omezuje sběr dat na webech s vysokou návštěvností. 10 minut
__utmz Pomáhá nám identifikovat zdroj návštěvnosti webu. 6 měsíců a 2 dny

Můžete si přečíst.
Soubory cookie služby Google Analytics používají i naše další podřízené složky ke shromažďování informací o tom, jak je používáte. Každá podřízená složka má svůj vlastní mechanismus souhlasu a své zásady používání souborů cookie.

Cookies, která si pamatují vaše nastavení

Tyto soubory cookie slouží k tomu, aby si zapamatovaly vaše preference a volby, které jste učinili na stránkách Justice.cz

Přidání do oblíbených
Na stránkách Justice.cz si můžete přidat do oblíbených některé služby. Ukládáme si soubor cookie, který nám umožní zjistit, pokud jste použili funkcionalitu přidání do oblíbených.

Název Důvod Vyprší
favoutireMenuItemCookie Pamatuje si, pokud jste přidali službu do oblíbených. 1 rok a 1 měsíc

Nezbytně nutné soubory cookie

Používání stránek
JSESSIONID je soubor cookie generovaný kontejnery Servlet a používaný pro správu relací ve webových aplikacích J2EE pro protokol HTTP. JSESSIONID je soubor cookie relace platformy a používají ho weby se stránkami JavaServer Pages (JSP).

Název Důvod Vyprší
JSESSIONID K udržování anonymní relace uživatele serverem. Když zavřete prohlížeč

Cookies zpráva
Při návštěvě webu Justice.cz se může zobrazit banner s výzvou k přijetí souborů cookie.
Soubory cookie nastavíme tak, aby váš počítač věděl, že jste ho viděli, a aby se znovu nezobrazoval, a také abychom uložili vaše nastavení.

Název Důvod Vyprší
COOKIE_SUPPORT Uloží nastavení souhlasu se soubory cookie 1 rok a 1 měsíc

Naposledy aktualizováno 24. července 2023