Agregátor obsahu Agregátor obsahu

FAQ - Veřejnost

 1. Kdo může nahlížet do Centrálního registru oznámení?
 2. Kde najdu Centrální registr oznámení?
 3. Jsou některé údaje veřejnosti vždy nepřístupná?
 4. Na co všechno se jako občan můžu v Centrálním registru podívat?
 5. Na jaké osoby se mohu podívat až po podání žádosti o nahlížení?
 6. Na co všechno se budu moci po podání žádosti podívat u veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů?
 7. Komu podávám žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů?
 8. Co musí žádost o nahlížení obsahovat?
 9. Jak bude žádost vyřízena?
 10. Jak dlouho budou přihlašovací údaje aktivní?
 11. Mohu nahlížet do oznámení soudců nebo policistů?
 12. Mohu nahlížet i do oznámení, která nejsou v Centrálním registru oznámení, tj. ty, které byly podané do 31. srpna 2017?
 13. Budou se oznámení podaná do 31. srpna 2017 hromadně nahrávat do Centrálního registru oznámení?
 14. Jak se můžu podívat na oznámení, které byly podané do 31. srpna 2017?
 15. Jaký je vztah ustanovení upravujících podání žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů k zákonu o svobodném přístupu k informacím?
 16. Dozví se veřejný funkcionář, kdo žádá o nahlížení na jeho oznámení? 
 17. Co to je podnět?
 18. Jaký je účel podnětu?
 19. Komu je směřován podnět ohledně podezření nesplnění oznamovací povinnosti z hlediska pravdivosti, správnosti a úplnosti oznámení evidovaných v Centrálním registru oznámení?
 20. Co musí podnět obsahovat?
 21. Hrozí oznamovateli nějaká sankce za sdělení nepravdivých informací?
 22. Jak bude podnět vyřízen?
 23. Kdo může podnět podat?
 24. Jak podat podnět a kam ho poslat?
 25. Jaké nástroje může evidenční orgán využít pro kontrolu údajů uvedených v Centrálním registru oznámení a potvrdit tak skutečnosti uvedené v podnětu oznamovatele?
 26. Podnět vs. žádost o nahlížení

 

 • Nahlížení do Centrálního registru oznámení
 1. Kdo může nahlížet do Centrálního registru oznámení?
 1. Kde najdu Centrální registr oznámení?
 1. Jsou některé údaje veřejnosti vždy nepřístupná?
 1. Na co všechno se jako občan můžu v Centrálním registru podívat?
 1. Na jaké osoby se mohu podívat až po podání žádosti o nahlížení?
 1. Na co všechno se budu moci po podání žádosti podívat u veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů?
 1. Komu podávám žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů?
 • písemně na Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor střetu zájmů, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2;
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, tedy na e-mail posta@msp.justice.cz zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 267/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
 • doručením přes datovou schránku – kq4aaw2.
 1. Co musí žádost o nahlížení obsahovat?
 • jméno, popřípadě jména, příjmení,
 • datum narození,
 • trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele
 • obchodní firma nebo název,
 • identifikační číslo osoby,
 • sídlo,
 • údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.
 1. Jak bude žádost vyřízena?
 1. Jak dlouho budou přihlašovací údaje aktivní?
 1. Mohu nahlížet do oznámení soudců nebo policistů?
 1. Mohu nahlížet i do oznámení, která nejsou v Centrálním registru oznámení, tj. ty, které byly podané do 31. srpna 2017?
 1. Budou se oznámení podaná do 31. srpna 2017 hromadně nahrávat do Centrálního registru oznámení?
 1. Jak se můžu podívat na oznámení, které byly podané do 31. srpna 2017?
 1. Jaký je vztah ustanovení upravujících podání žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů k zákonu o svobodném přístupu k informacím?
 1. Dozví se veřejný funkcionář, kdo žádá o nahlížení na jeho oznámení? 
 • Podněty
 1. Co to je podnět?
 1. Jaký je účel podnětu?
 1. Komu je směřován podnět ohledně podezření nesplnění oznamovací povinnosti z hlediska pravdivosti, správnosti a úplnosti oznámení evidovaných v Centrálním registru oznámení?
 1. Kdo může podnět podat?
 1. Jak podat podnět a kam ho poslat?
 1. Co musí podnět obsahovat?
 1. Hrozí oznamovateli nějaká sankce za sdělení nepravdivých informací?
 1. Jak bude podnět vyřízen?
 1. Jaké nástroje může evidenční orgán využít pro kontrolu údajů uvedených v Centrálním registru oznámení a potvrdit tak skutečnosti uvedené v podnětu oznamovatele?
 • Registr obyvatel,
 • IS evidence obyvatel,
 • IS cizinců,
 • Katastr nemovitostí,
 • Centrální registr silničních vozidel,
 • Registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
 • Obchodní rejstřík,
 • Živnostenský rejstřík.
 1. Podnět vs. žádost o nahlížení