Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Přístup k obhájci, předvolání svědků i zabezpečovací detence: štrasburský soud rozhodoval o aspektech trestního procesu

Evropský soud pro lidská práva v nedávných měsících vydal hned tři velkosenátní rozsudky, v nichž se zabýval různými problémy spojenými s trestním procesem. Jejich závěry jsou důležité i proto, že jde o téma, kterým se v současnosti intenzivně zabývá Ministerstvo spravedlnosti při pracích na návrhu nového trestního řádu.

Všechny tři rozsudky štrasburského soudu – Beuze proti Belgii, Murtazaliyeva proti Rusku a Ilnseher proti Německu – ve stručné a přehledné formě představuje právě vydané číslo Zpravodaje Kanceláře vládního zmocněnce. Belgický případ se týká prvního výslechu podezřelých vyšetřovateli, ruský případ pravidel pro předvolání svědků obhajoby a německý případ podmínek nařízení a výkonu zabezpečovací detence.

Zpravodaj kromě zmíněných rozsudků obsahuje i další anotace z oblastí trestního, občanského a správního práva. Tentokrát se jedná například o případy kárné odpovědnosti soudců, změny křestního jména u transgender osoby, zákazu porodů v domácím prostředí s porodní asistentkou, vyšetřování vraždy bez šetření možného rasového motivu činu, odsouzení za označení proroka Mohameda pedofilem nebo řízení o navrácení dítěte v případě mezinárodního únosu.

Čtvrtletník Kanceláře vládního zmocněnce, odboru spadajícího pod Ministerstvo spravedlnosti, přináší nejenom anotace aktuálních rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, ale také rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva, orgánů OSN a informace o dosud nerozhodnutých případech proti České republice.

Aktuální číslo i archiv starších čísel naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.