Štrasburský soud bude rozhodovat o klimatické stížnosti proti Česku a dalším 32 státům

Šestice mladých lidí z Portugalska si stěžuje u Evropského soudu pro lidská práva na neplnění závazků třiatřiceti států v boji proti změně klimatu a globálnímu oteplování. Mezi žalovanými státy je i Česká republika. Změna klimatu dle stěžovatelů negativně dopadá na jejich životy a zdraví. Dovolávají se i zásady mezigenerační spravedlnosti, podle které má současný hospodářský rozvoj probíhat tak, aby bral ohled na budoucí generace.

Stěžovatelé Duarte Agostinho a ostatní před štrasburským soudem namítají, Titulní strana Zpravodaje KVZ 04 2020že státy nekonají to, k čemu se zavázaly v Pařížské klimatické dohodě z roku 2015, čímž porušují jejich právo na život a na respektování soukromého a rodinného života. Změna klimatu podle stěžovatelů negativně dopadá na jejich zdraví, když v důsledku globálního oteplování dochází v Portugalsku stále častěji k lesním požárům, které vedou kromě ztrát na životech i ke zhoršující se kvalitě ovzduší. Ta jim způsobuje nespavost, úzkosti, alergie a dýchací obtíže.

Odpovědnost žalovaných států podle stížnosti vyplývá zejména například z toho, že státy stále umožňují vypouštění emisí na svém území, vyvážejí fosilní paliva nebo dovážejí zboží, při jehož výrobě dochází k vypouštění emisí do ovzduší. Bližší informace a odkaz na stručné shrnutí stížnosti najdete v novém čísle Zpravodaje KVZ.

V tomto čísle lidskoprávního čtvrtletníku, který vydává Kancelář vládního zmocněnce Ministerstva spravedlnosti, se dále dočtete například o rozsahu povinnosti státu zabránit možnému vražednému útoku nebo financování podpůrných opatření ve školství pro děti s autismem. Aktuální číslo i archiv starších čísel naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.