ESLP dnes projedná klimatickou stížnost

Evropský soud pro lidská práva bude dnes projednávat stížnost šesti mladých Portugalců směřující proti 33 evropským státům včetně České republiky. Namítají, že žalované státy nečiní dostatečné kroky v boji proti globálnímu oteplování, a porušují tak jejich práva chráněná Evropskou úmluvou o lidských právech. Při dnešním jednání se Soud bude zabývat především otázkami přijatelnosti stížnosti, tedy zda jsou splněny podmínky, aby se jí mohl zabývat meritorně. Více k jednání je k dispozici zde: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7731105-10693147. Záznam z jednání Soud na svých stránkách zveřejní zítra zde: https://www.echr.coe.int/webcasts-of-hearings. Rozhodnutí Soud obvykle vydá do roka od konání jednání.

Kancelář vládního zmocněnce

27. září 2023