Městský soud v Praze

Aktuality/Kontakty

AKTUALITY

 

Tisková zpráva k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2024, sp. zn. 18 A 2/2024

Městský soud v Praze přezkoumal k návrhu podanému dne 12. 2. 2024 společností České přístavy, a.s. opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu ze dne 23. 1. 2023, kterým Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) na komunikacích Evropská, Drnovská, Podbělohorská, Na Radosti, Karlovarská, Strahovský tunel, Plzeňská, Rozvadovská spojka, Poncarova, Cínovecká, Kbelská, Novopacká a ostatních místních komunikacích obsažených v související dokumentaci dopravního značení omezil vjezd nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 12 tun.

Soud dospěl k závěru, že zásadní nedostatky, jimiž Magistrát napadené opatření a proces jeho vydání zatížil, brání soudu v jeho věcném přezkumu. Napadené opatření proto s účinky ke dni 30. 9. 2024 zrušil a poskytl prostor pro to, aby Magistrát za účelem ochrany dotčených zájmů mohl případně vydat opatření nové.Tisková zpráva ke stažení zde.

 

UPOZORNĚNÍ
Městský soud v Praze upozorňuje osoby z řad veřejnosti, že z důvodu ochrany života a zdraví osob pohybujících se v prostorách budov soudu, je v souladu s bezpečnostně požárními limity celková kapacita jednotlivých budov omezena. V případech exponovaných jednání, vyvolávajících zvýšený zájem veřejnosti o účast na nich, je proto potřeba brát tuto skutečnost na zřetel s tím, že celkový počet osob z řad veřejnosti může být regulován.

Způsob zveřejňování vstupu do likvidace a oznámení věřitelům
K zajištění účinků sledovaných § 13 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. (nahrazení zveřejnění v obchodním věstníku) je třeba u všech subjektů, které vstoupí do likvidace, spolu s návrhem na zápis této skutečnosti do příslušného veřejného rejstříku, navrhnout k zápisu v části „ostatní skutečnosti" rovněž výzvu věřitelům ve smyslu ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
U subjektů zrušených soudem, soud provede zápis vstupu do likvidace a jmenovaného likvidátora z úřední povinnosti přímým zápisem, výzvu věřitelům ve smyslu ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku však musí opět navrhnout k zápisu likvidovaný subjekt.
Pouhým vložením oznámení do sbírky listin příslušného veřejného rejstříku účinky sledované vládním nařízením nenastávají.
Vedle této možnosti stále zůstává zachována možnost zveřejnění v obchodním věstníku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKTY


Městský soud v Praze - budova Spálená
Spálená 2
112 16 Praha 2
IČO: 00215660
tel.: +420 221 931 111
fax: +420 224 947 049
datová schránka: snkabbm
e-mail: podatelna@msoud.pha.justice.cz

Městský soud v Praze - budova Slezská
Slezská 9
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 172 223
fax:+420 222 512 441 
datová schránka: snkabbm
e-mailpodatelna@msoud.pha.justice.cz
 

Městský soud v Praze - Centrální spisovna Městského soudu v Praze
Jiráskova 166
253 01 Hostivice
tel.: 224 172 613 a 224 172 614
e-mail: cs@msoud.pha.justice.cz

Komunikace se sdělovacími prostředky (tiskový mluvčí)
Mgr. Adam Wenig
Telefon: + 420 221 932 625
Mobil:     + 420 737 244 126
E-mail:    awenig@msoud.pha.justice.cz                             

Informační centrum
Elektronická podatelna
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Spálená
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Slezská
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Centrální spisovna
Datové schránky soudů v působnosti Městského soudu v Praze