Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Upozornění pro veřejnost

 

Upozornění pro veřejnost

Cizím osobám
(s výjimkou příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže ve službě)

j e  z a k á z á n o

do budovy soudu vnášet zbraně, střelivo a výbušniny. Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání vstupu do budovy. Vstup lze umožnit po odložení uvedených věcí ve služebně justiční stráže.

Budova soudu, chodby a jednací síně jsou monitorovány kamerovým systémem.