Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Interní protikorupční program

Protikorupční linka Krajského soudu v Ústí nad Labem

Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím:
- protikorupční e-mailové adresy: korupce@ksoud.unl.justice.cz
- protikorupční linka - telefon: 477 047 128
- adresy pro poštovní styk:
Krajský soud v Ústí nad Labem
útvar finanční kontroly
Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem 50

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace  a sdělíte také kontakt na Vás.

Interní protikorupční program
Etický kodex
Seznam poradců a poradních orgánů - I. pololetí 2019
Seznam poradců a poradních orgánů - II. pololetí 2019 
Profesní životopisy - vytváří se