Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 

SLUŽBY PODATELNY, POKLADNY A INFOCENTRA KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM JSOU OMEZENY V SOULADU S OPATŘENÍM Č. 201 KRIZOVÉHO ŠTÁBU KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM. PROVOZ JE ZAJIŠTĚN POUZE V NÍŽE UVEDENÝCH DNE A HODINÁCH.

PODATELNA, POKLADNA   INFOCENTRUM (fyzická přítomnost v budově soudu)
Den Úřední hodiny   Den Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00   Pondělí 8:00 - 11:00
Středa 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00   Středa 13:00 - 15:00

 

 DODATEK Č. 1 K OPATŘENÍ Č. 201 KRIZOVÉHO ŠTÁBU KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM PRO ZAMĚSTNANCE, SOUDCE A VEŘEJNOST PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VĚCÍ V JEDNACÍCH SÍNÍCH A JINÝCH PROSTORÁCH BUDOV KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 21. 10. 2020 

 OPATŘENÍ Č. 201 KRIZOVÉHO ŠTÁBU KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM PRO ZAMĚSTNANCE, SOUDCE A VEŘEJNOST PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VĚCÍ V JEDNACÍCH SÍNÍCH A JINÝCH PROSTORÁCH BUDOV KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 21. 10. 2020 

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ÚČELU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ÚČELU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ - POBOČKA V LIBERCI

 KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM DÁVÁ NA VĚDOMÍ, ŽE S OHLEDEM NA PANUJÍCÍ SITUACI NEBUDE VYJMA PŘÍSEDÍCÍCH DOCHÁZET K ZAPŮJČOVÁNÍ TALÁRŮ.   

 

Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem 50
IČ:  00215708

tel.: +420 477 047 111
fax: +420 477 047 118
      
ID DS: phgaba8
e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz

 

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci
U Soudu 540/3
460 72 Liberec
IČ: 00215708

tel.: +420 485 238 111
fax: +420 485 238 320
ID DS: tx5bkr9
e-mail: podatelna@ksoud.lbc.justice.cz

Informační centrum - pobočka v Liberci

Informační centrum KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM
Informační centrum pro INSOLVENČNÍ ODDĚLENÍ
Informační centrum pro VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY

Poslední klient bude obsloužen 15 minut před koncem úředních hodin

Doplňující odkazy k infocentrům

OBJEDNÁVÁNÍ ONLINE:
http://rezervace.soud-usti.qtcloud.cz


Elektronická podatelna
Kontaktní osoby Krajského soudu v Ústí nad Labem
Kontaktní osoby na pobočce v Liberci
Okresní soudy v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem


EPODATELNA