Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 

                DLUŽNÍCI SE MOHOU DÍKY „MILOSTIVÉMU LÉTU"

                                      ZBAVIT SVÝCH DLUHŮ

  • CO JE MILOSTIVÉ LÉTO A JEHO VÝHODY – „ZDE"
  • VZOR DOPISU SOUDNÍMU EXEKUTOROVI – „ZDE"

 

 OPATŘENÍ K ZAPŮJČOVÁNÍ ADVOKÁTNÍCH TALÁRŮ S ÚČINNOSTÍ OD 11. 10. 2021 

DODATEK Č. 4 K OPATŘENÍ Č. 213 PŘEDSEDKYNĚ KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 21. 10. 2021

 DODATEK Č. 3 K OPATŘENÍ Č. 213 PŘEDSEDKYNĚ KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 9. 7. 2021

 DODATEK Č. 1 K OPATŘENÍ Č. 213 PŘEDSEDKYNĚ KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 28. 4. 2021

 OPATŘENÍ Č. 213 PŘEDSEDKYNĚ KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 28. 4. 2021

  

Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem 50
IČ:  00215708

tel.: +420 477 047 111
fax: +420 477 047 118
      
ID DS: phgaba8
e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz

 

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci
U Soudu 540/3
460 72 Liberec
IČ: 00215708

tel.: +420 485 238 111
fax: +420 485 238 320
ID DS: tx5bkr9
e-mail: podatelna@ksoud.lbc.justice.cz

Informační centrum - pobočka v Liberci

Informační centrum KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM
Informační centrum pro INSOLVENČNÍ ODDĚLENÍ
Informační centrum pro VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY

Poslední klient bude obsloužen 15 minut před koncem úředních hodin

Doplňující odkazy k infocentrům

OBJEDNÁVÁNÍ ONLINE:
http://rezervace.soud-usti.qtcloud.cz


Elektronická podatelna
Kontaktní osoby Krajského soudu v Ústí nad Labem
Kontaktní osoby na pobočce v Liberci
Okresní soudy v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem


EPODATELNA