Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

OPATŘENÍ ZASTUPUJÍCÍ PŘEDSEDKYNĚ KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM O OPATŘENÍCH SOUVISEJÍCÍCH S PŘEDCHÁZENÍM NÁKAZY KORONAVIREM             

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ÚČELU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ ZE DNE 12. 5. 2020

OPATŘENÍ KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM - POBOČKA V LIBERCI K ZAJIŠTĚNÍ ÚČELU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ ZE DNE 12.5.2020 

 KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM DÁVÁ NA VĚDOMÍ, ŽE S OHLEDEM NA PANUJÍCÍ SITUACI NEBUDE VYJMA PŘÍSEDÍCÍCH DOCHÁZET K ZAPŮJČOVÁNÍ TALÁRŮ.   

 

 

 

 

Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem 50
IČ:  00215708

tel.: +420 477 047 111
fax: +420 477 047 118
       +420 477 047 286 (úsek trestní prvostupňový)
       +420 477 047 369 (úsek trestní odvolací)
       +420 477 047 247 (úsek správního soudnictví)
ID DS: phgaba8
e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz

 

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci
U Soudu 540/3
460 72 Liberec
IČ: 00215708

tel.: +420 485 238 111
fax: +420 485 238 320
ID DS: tx5bkr9
e-mail: podatelna@ksoud.lbc.justice.cz

Informační centrum - pobočka v Liberci

Informační centrum KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM
Informační centrum pro INSOLVENČNÍ ODDĚLENÍ
Informační centrum pro VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY

Poslední klient bude obsloužen 15 minut před koncem úředních hodin

Doplňující odkazy k infocentrům

OBJEDNÁVÁNÍ ONLINE:
http://rezervace.soud-usti.qtcloud.cz


Elektronická podatelna
Kontaktní osoby Krajského soudu v Ústí nad Labem
Kontaktní osoby na pobočce v Liberci
Okresní soudy v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem


EPODATELNA