Chci požádat o milost

 

Jak v prosinci 2023 avizovala Kancelář prezidenta republiky, od 1. ledna 2024 vyřizuje žádosti o milost pouze Kanceláře prezidenta republiky. Nově je tedy nutné se obracet s žádostí o milost přímo na Pražský hrad.

Žádost o milost je třeba podat v písemné podobě a zaslat:

  • poštou na adresu - Kancelář prezidenta republiky, Odbor legislativní, Oddělení milostí, Hrad I. nádvoří č. p. 1, 119 08, Praha 1,
  • do datové schránky Kanceláře prezidenta republiky - ID 9hjaihw,
  • e-mailem na adresu posta@hrad.cz,
  • osobně doručit do podatelny Kanceláře prezidenta republiky v úředních hodinách.

Více informací k podávání žádostí o milost najdete na stránkách Pražského hradu ZDE.