Agregátor obsahu Agregátor obsahu

19.10.2018 Zákon o lobbování je důležitým protikorupčním nástrojem

Připravovaný zákon o lobbování nabízí širší prostor pro boj s korupcí a celkovou eliminací střetu zájmů a společnost ho bude jistě vnímat v širším kontextu tohoto velmi důležitého tématu. Změnovým zákonem k zákonu o lobbování se také navrhuje novelizovat zákon o střetu zájmů, a to tak, že se rozšíří povinnost oznamovat dary (z 10 000,- na 5 000,- Kč při současném zrušení souhrnné hodnoty přijatých darů vyšší jak 100 tis. Kč).

V minulých dnech se v médiích objevily zavádějící interpretace a reakce na přípravu zákona o lobbování a související téma etického kodexu. Ministr spravedlnosti se nyní intenzivně zabývá přípravou zákona o lobbování, který řeší celou problematiku velmi komplexně.

„Musím opět zdůraznit, že se problematikou boje proti korupci zabývám dlouhodobě a toto téma považuji za společensky velice důležité. Oproti některým mediálně zkratkovitým názorům a komentářům, které se v poslední době objevují, vidím v připravovaném zákonu o lobbování mnohem efektivnější nástroj právě pro zmiňovaný boj s korupcí a proti střetu zájmů. Tento zákon je pro nás nyní jednou z priorit, společnosti přinese mnohem větší a ucelenější efekt, než kdybychom se zaměřili pouze na tvorbu právně nevymahatelného etického kodexu," ohradil se proti mediálním interpretacím nově chystaného zákona ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

19. 10. 2018