Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Výzkum v oblasti kyberkriminality a kyberbezpečnosti

Institut pro kriminologii a sociální prevenci představil na semináři dne 13.10.2022 vybrané výsledky projektu Posouzení trendů kyberkriminality, a to zejména relevantní data z rozsáhlého dotazníkového šetření v rámci české internetové populace ve věku 16-74 let, které proběhlo v roce 2020.

Na semináři zazněly informace o jevech jako je phishing nebo ransomware, ale také o vybraných bezpečnostních návycích uživatelů internetu, jejich zkušenostech s neoprávněnými přístupy do emailových schránek a profilů na sociálních sítích, o zneužívání internetového bankovnictví, porušování autorských práv, ale i o zkušenostech s darkwebem nebo v pozici zaměstnance coby rizikového faktoru atd. Řada údajů se vztahovala samostatně jak k obětem, tak napadeným. Dále byly prezentovány předběžné výsledky analýzy trestních spisů vedených o počítačových trestných činech (§ 230-232 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a pravomocně skončených v roce 2015 a v roce 2019.

Semináře se zúčastnili rovnocenně jak výzkumníci a akademici věnující se dané oblasti (Univerzita Karlova, Policejní akademie, Vysoká škola finanční a správní), tak pracovníci státních zastupitelství (okresní, krajská i vrchní státní zastupitelství). Přítomni byli též reprezentanti Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva vnitra ČR a Policejního prezidia, manažeři prevence kriminality, zástupce Justiční akademie, osoby ze soukromé sféry aj.

Se svými příspěvky vystoupili kromě pracovníků IKSP Mgr. Kateřiny Kudrlové, Ph.D., a Mgr. Jiřího Vlacha i pozvaní hosté, a to Petr Seifert, NÚKIB, Pavel Bašta, CZ.NIC-CSIRT, Mgr. Václav Stupka, Ph.D., FI MUNI a prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL. M., DrSc., FP VUT v Brně a soudní znalec v Praze. Sociální inženýrství jako narůstající problém, Mgr. Václav Stupka, Ph.D., FI MUNI: Stíhání přeshraniční kyberkriminality, prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL. M., DrSc., FP VUT v Brně a soudní znalec v Praze: Autorská práva online

V případě zájmu o podrobnější informace o semináři či prezentovaném obsahu ze strany IKSP se obraťte na odpovědnou řešitelku projektu Posouzení trendů kyberkriminality Mgr. Kateřinu Kudrlovou, Ph.D., kkudrlova@iksp.justice.cz.

 

Ministerstvo spravedlnosti