Agregátor obsahu Agregátor obsahu

31.08.2022 Vyhlášení dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2023

Dnes bylo zveřejněním výzev pro předkládání žádostí o poskytnutí dotací na rok 2023 zahájeno dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2023, a to v následujících dotačních titulech: Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy, Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody, Prevence korupčního jednání I a Prevence korupčního jednání II.

Sběr žádostí o dotaci (včetně povinných příloh) probíhá výlučně prostřednictvím online formuláře Jednotného dotačního portálu umístěného na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále zaslat do datové schránky Ministerstva spravedlnosti (ID kq4aawz), případně zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či žádost osobně podat na podatelně Ministerstva spravedlnosti. Přílohy vložené žadatelem do Jednotného dotačního portálu se nezasílají.

Žádosti o dotaci je možné zasílat ve lhůtě do 30. 9. 2022.

Bližší informace k jednotlivým dotačním titulům, Metodiku pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2023 a formuláře povinných příloh žádosti o dotaci naleznete na webovém portálu  https://www.justice.cz/web/msp/dotace-v-oblasti-trestni-politiky .

 

Ministerstvo spravedlnosti

31. 8. 2022