Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Vláda schválila poslanecký návrh tzv. liniového zákona, který ministerstvo spravedlnosti podpořilo souhlasným stanoviskem

Vláda dnes schválila návrh premiéra, ministra spravedlnosti a dalších poslanců na vydání zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).

Schválení tohoto návrhu navazuje na jednání ministra spravedlnosti k návrhům řešení energetické krize. To na základě inciativy primátorky města Brna Markéty Vaňkové s vědomím premiéra Petra Fialy svolal začátkem září Pavel Blažek. „Energetická krize a současná atmosféra ve společnosti ohrožují vše. Vláda často slýchává, že některé věci nejdou. Já bych jako člen vlády rád řešení našel a panu premiérovi okamžitě předložím právní řešení," uvedl tehdy na jednání Pavel Blažek. Jedním z těchto právních řešení je právě poslanecký návrh tzv. liniového zákona.

Poslanecký návrh zákona sleduje dva základní cíle:

Doplnit stavby a zařízení rozvodných tepelných zařízení mezi vybrané stavby energetické infrastruktury

Cílem této změny je naplnit rovnost důležitosti a významu jednotlivých energetických oblastí vymezených v energetickém zákoně, když by navrženou změnou mělo dojít k úplnému podřazení teplárenské infrastruktury pod působnost liniového zákona. Tato změna by měla dle předkladatelů přispět jednak ke snižování emisí skleníkových plynů, jednak ke snížení závislosti na zemním plynu a jeho dovozu z Ruské federace.

Doplnění stavby energetické infrastruktury „horkovod z elektrárny Dukovany do Brna" mezi stavby uvedené v příloze liniového zákona

Navrženým doplněním by stavba „horkovod z elektrárny Dukovany do Brna" byla zařazena mezi stavby, u kterých je možné ve vyvlastňovacím řízení vydat tzv. mezitímní rozhodnutí, tedy rozhodnutí o tom, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnění s výjimkou určení výše náhrady za vyvlastnění (proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat, soud musí o žalobě proti rozhodnutí rozhodnout do 60 dnů). Urychlením realizace dané stavby energetické infrastruktury by mělo dojít k urychlení dekarbonizace statutárního města Brna.    

Výhodou tepla dodaného z Dukovan budou tedy nulové emise a zlepšení kvality ovzduší. Horkovod by podle primátorky města Brna Markéty Vaňkové měl být pilířem brněnského energetického mixu. Brněnské teplárny jsou totiž z 80 procent závislé na ruském plynu a Brno je tak největším spotřebitelem plynu v České republice. Proto se primátorka Markéta Vaňková již několik měsíců zabývá energetikou a situaci aktivně řeší. A proto také vznikla výše zmíněná pracovní skupina, kterou svolal ministr spravedlnosti Pavel Blažek a v níž zasedli energetici, ekonomové, právníci a zástupci podnikatelského sektoru.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

21. 9. 2022