Agregátor obsahu Agregátor obsahu

21.09.2022 Vláda schválila poslanecký návrh tzv. liniového zákona, který ministerstvo spravedlnosti podpořilo souhlasným stanoviskem

Vláda dnes schválila návrh premiéra, ministra spravedlnosti a dalších poslanců na vydání zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).

Schválení tohoto návrhu navazuje na jednání ministra spravedlnosti k návrhům řešení energetické krize. To na základě inciativy primátorky města Brna Markéty Vaňkové s vědomím premiéra Petra Fialy svolal začátkem září Pavel Blažek. „Energetická krize a současná atmosféra ve společnosti ohrožují vše. Vláda často slýchává, že některé věci nejdou. Já bych jako člen vlády rád řešení našel a panu premiérovi okamžitě předložím právní řešení," uvedl tehdy na jednání Pavel Blažek. Jedním z těchto právních řešení je právě poslanecký návrh tzv. liniového zákona.

Poslanecký návrh zákona sleduje dva základní cíle:

Doplnit stavby a zařízení rozvodných tepelných zařízení mezi vybrané stavby energetické infrastruktury

Cílem této změny je naplnit rovnost důležitosti a významu jednotlivých energetických oblastí vymezených v energetickém zákoně, když by navrženou změnou mělo dojít k úplnému podřazení teplárenské infrastruktury pod působnost liniového zákona. Tato změna by měla dle předkladatelů přispět jednak ke snižování emisí skleníkových plynů, jednak ke snížení závislosti na zemním plynu a jeho dovozu z Ruské federace.

Doplnění stavby energetické infrastruktury „horkovod z elektrárny Dukovany do Brna" mezi stavby uvedené v příloze liniového zákona

Navrženým doplněním by stavba „horkovod z elektrárny Dukovany do Brna" byla zařazena mezi stavby, u kterých je možné ve vyvlastňovacím řízení vydat tzv. mezitímní rozhodnutí, tedy rozhodnutí o tom, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnění s výjimkou určení výše náhrady za vyvlastnění (proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat, soud musí o žalobě proti rozhodnutí rozhodnout do 60 dnů). Urychlením realizace dané stavby energetické infrastruktury by mělo dojít k urychlení dekarbonizace statutárního města Brna.    

Výhodou tepla dodaného z Dukovan budou tedy nulové emise a zlepšení kvality ovzduší. Horkovod by podle primátorky města Brna Markéty Vaňkové měl být pilířem brněnského energetického mixu. Brněnské teplárny jsou totiž z 80 procent závislé na ruském plynu a Brno je tak největším spotřebitelem plynu v České republice. Proto se primátorka Markéta Vaňková již několik měsíců zabývá energetikou a situaci aktivně řeší. A proto také vznikla výše zmíněná pracovní skupina, kterou svolal ministr spravedlnosti Pavel Blažek a v níž zasedli energetici, ekonomové, právníci a zástupci podnikatelského sektoru.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

21. 9. 2022