Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Vláda schválila novelu zákona o státním zastupitelství

Dnes vláda schválila novelu zákona o státním zastupitelství. Ta např. zavádí 7 leté funkční období pro nejvyššího státního zástupce bez možnosti opakování, právně upravuje postavení vedoucích státních zástupců, či jasně stanovuje pravidla pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. Nově budou moci být vedoucí státní zástupci odvolatelní pouze v kárném řízení. Nejvyššího státního zástupce bude moci i nadále odvolat vláda, zákon ale stanovuje jasné a konkrétní důvody. Proti nim se navíc může vrchní žalobce bránit u Nejvyššího správního soudu. Novela tedy jasně eliminuje riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na fungování státního zastupitelství.

Vláda stanovila jasná pravidla pro fungování státních zástupců. Funkční období nejvyššího státního zástupce stanovila na 7 let s podmínkou desetileté právní praxe. Nejvyšším státním zástupcem může být jmenován i odborník z jiné právnické profese, ale pouze pokud má vykonanou 6 letou praxi v soustavě státního zastupitelství.

Návrhem zákona dochází ke splnění závazku obsaženého v programovém prohlášení vlády a zároveň sleduje cíle doporučení, která jsou České republice v této oblasti dávána ze strany mezinárodních organizací (hodnocení Skupiny států proti korupci – GRECO). Návrh byl během procesu tvorby konzultován, připomínkován, doplněn a schválen všemi předsedy koaličních poslaneckých klubů. Návrh novely zákona o státním zastupitelství odeslalo Ministerstvo spravedlnosti do připomínkového řízení již v říjnu 2022.

Vedení ministerstva se soustavou SZ jedná pravidelně. Naposledy jednal ministr spravedlnosti Pavel Blažek dne 18. května 2023 také o návrhu zákona o kárné odpovědnosti soudců a státních zástupců. Nad základními parametry panuje se SZ (ale i soudci) shoda.  

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti
24. května 2023