Agregátor obsahu Agregátor obsahu

09.12.2019 Vláda schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2020. Oslavila tím Mezinárodní den boje proti korupci

Dnes si celosvětově připomínáme Mezinárodní den boje proti korupci a česká vláda oslavila tento den symbolicky – na svém dnešním jednání schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2020, kterým se zavázala k přijetí ambiciózních protikorupčních opatření v příštím roce.

Konkrétně se jedná např. o definitivní prosazení návrhu zákona o lobbování, novely zákona o státním zastupitelství a novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Na úrovni vlády bude předložen návrh zákona o ochraně oznamovatelů, kterým se do českého právního řádu transponuje evropská směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Na vládu také zamíří návrh zákona o evidenci skutečných majitelů a Akční plán, kterým se Česká republika připojí k plnění stanovených závazků vůči prestižní mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP).

Mezinárodní den boje proti korupci se 9. prosince slaví od roku 2003. Jeho vyhlášení předcházelo přijetí Úmluvy proti korupci Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 31. října téhož roku. Protože se Česká republika k této úmluvě připojila, můžeme také slavit. Letos už po sedmnácté.

Koordinací vládní protikorupční politiky má na starosti ministryně spravedlnosti. Na Ministerstvu spravedlnosti má v gesci oblast boje proti korupci Odbor střetu zájmů a boje proti korupci. V roce 2019 se odpovědným resortům podařilo prosadit několik dlouho diskutovaných opatření: Parlament definitivně schválil tzv. nominační zákon, který stanoví transparentní nominační postup pro výběr uchazečů o řídící a dozorčí funkce v právnických osobách s majetkovou účastí státu. Dále byla schválena novela zákona o registru smluv, díky které se zrušily výjimky pro státní akciové firmy obchodované na burze (např. ČEZ, České dráhy). Vláda v roce 2019 rovněž schválila návrh zákona o lobbování, jehož cílem je stanovit jasná a vymahatelná pravidla pro lobbování na nejvyšší úrovni, a novelu zákona o soudech a soudcích implementující mimo jiné doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO).

Více informací o boji proti korupci v České republice si můžete přečíst na webových stránkách korupce.cz.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

9. 12. 2019