Agregátor obsahu Agregátor obsahu

17.06.2022 Vláda představila priority českého předsednictví, digitalizace justice je jednou z nich

Vláda ve středu 15. června 2022 představila pět hlavních priorit nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU. To odstartuje 1. července 2022 a bude trvat do konce roku. Program českého předsednictví a jeho priority schválila vláda na jednání ve středu 15. června 2022 a spolu s logem českého předsednictví je poté na tiskové konferenci představila veřejnosti.

Ruská invaze na Ukrajinu podstatně ovlivnila přípravu priorit českého předsednictví. To však neznamená, že původně identifikované agendy spojené s ochranou životního prostředí, digitální tranzicí či posilováním ekonomiky budou zcela opomenuty. Pouze se vedle nich zařadily bezpečnostní záležitosti, které je třeba řešit se stejnou urgencí.

Česká republika přebírá předsednictví Rady EU ve velmi nelehké době. Geopolitické změny před nás postavily mnoho překážek a naše budoucnost bude více než kdy jindy determinována našimi dnešními činy. Či naší dnešní nečinností. V této době, kdy Evropa čelí bezprecedentnímu souběhu mnoha negativních jevů v oblasti bezpečnosti a prosperity, je jen na naší soudržnosti a vzájemné podpoře, jak se s těmito výzvami popasujeme," uvedl Pavel Blažek po jednání ministrů spravedlnosti v Lucemburku 9. června 2022 a dodal, že „Česká republika se na svou předsednickou roli pečlivě chystá a jsem přesvědčen, že ji zvládne se ctí. Jsme připraveni pravidelně diskutovat nad všemi aktuálně důležitými tématy, nad realitou současných dnů."

Priority vlády:

Priority českého předsednictví jsou rozděleny do pěti hlavních tematicky zastřešujících oblastí.

  1. Prvním pilířem je zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny. Cílem českého předsednictví bude podporovat suverenitu Ukrajiny všemi dostupnými prostředky.
    Je zcela nezbytné zabránit beztrestnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných v důsledku ruské agrese na území Ukrajiny." uvedl Pavel Blažek a dodal, že rozhodující je v tuto chvíli koordinovat společný postup na mezinárodní úrovni.
  2. Druhým pilířem je energetická bezpečnost, kdy EU nesmí být nadále životně závislá na fosilních palivech z autoritářských zemí.
  3. Třetím pilířem je Posilování obranných schopností Evropy a kyberbezpečnosti nejen v konvenčních oblastech, ale i v nových doménách.
  4. Čtvrtým pilířem je Strategická odolnost evropské ekonomiky, kdy bude snaha předsednictví spočívat v omezování závislosti na nepřátelských režimech, posilování soběstačnosti a prohlubování volného trhu demokratických států. Zásadní bude urychlení digitalizace a přizpůsobení nastavení volného trhu tomuto vývoji.
  5. Posledním pilířem je Odolnost demokratických institucí, které jsou zásadní pro zachování prosperity Evropy. Mezi tyto patří například svoboda médií či otevřený dialog s občany.

Priority Ministerstva spravedlnosti:

Priority českého předsednictví v oblasti justice zahrnují oblast trestního práva, civilního práva a balíček o digitalizaci justiční spolupráce. Digitalizace státní správy, včetně digitalizace justice a poskytování digitálních služeb veřejnosti patří také mezi priority vlády. „Loni v prosinci zveřejnila Evropská komise nové iniciativy v oblasti digitalizace justice. Ty zefektivní justiční procesy a zlepší přístup ke spravedlnosti. My všechny tyto iniciativy vítáme a během předsednictví jsme připraveni je podporovat," uvedl ministr spravedlnosti.

Z dalších priorit uvádíme například:

  • společný postup EU v oblasti justiční spolupráce a dalších aspektů v trestních věcech v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině
  • zvýšení ochrany zranitelných osob napříč EU, a to dětí i zranitelných dospělých.

Detailní popis priorit naleznete v přiložené prezentaci ZDE.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

17. 6. 2022

Logo českého předsednictví EU2022CZ.

České předsednictví v Radě EU - odkaz na webové stránky ZDE.