Agregátor obsahu Agregátor obsahu

18.02.2020 Vláda podpořila návrh Ministerstva spravedlnosti zvýšit nezabavitelnou částku

Vláda včera schválila návrh Ministerstva spravedlnosti zvýšit tzv. nezabavitelnou částku. Dochází ke změně parametrů výpočtového vzorce pro srážky ze mzdy, nikoli však ke stanovení pevné částky, jak se mylně objevovalo v médiích. Výsledná částka, která lidem v exekuci nebo v insolvenci zůstane, závisí na výši jejich příjmů, neboť jim nezůstává pouze základní nezabavitelná částka v nové výši 7 772 Kč, u níž došlo ke zvýšení o 1 164 Kč, nýbrž i část ze zbývající mzdy. Účinnost změny nastává 1. 7. 2020.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo změnu parametrů výpočtu nezabavitelné částky, která nesmí být dlužníkům sražena z měsíční mzdy v exekuci a insolvenci. Nezabavitelná částka se zvýší ze dvou třetin součtu na tři čtvrtiny součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení. Novinka pamatuje i na dlužníky pečující o vyživované osoby (typicky děti), u kterých se zároveň zvýší část nezabavitelné částky za vyživovanou osobu z jedné čtvrtiny na jednu třetinu. Cílem návrhu bylo napravit nepříznivý stav, kdy po odečtu zákonných srážek ze mzdy nezbývá dlužníkům dostatek financí na zajištění výživy a bydlení rodiny, a dochází tak k jejich vytlačování na hranici chudoby. Dlužníci tento problém řeší vstupem do šedé ekonomiky, kde vydělávají nepostižitelné příjmy. To se negativně odráží v míře uspokojení věřitelů dlužníka.

Nejpozitivněji se změna projeví u dlužníků s vyživovací povinností (typicky u rodičů pečující o děti), kterým nejvíce klesne měsíční srážka ze mzdy. Kolik peněz zbyde dlužníkům, záleží především na výši jejich příjmů. Dlužníkům totiž nezůstává pouze základní nezabavitelná částka (tj. navrhovaných 7 772 Kč), ale i část ze zbývající mzdy (jedna třetina nebo dvě třetiny). Hranice, od které se sráží zbytek mzdy bez omezení, byla zvýšena již v loňském roce a je nyní 26 432 Kč pro bezdětného dlužníka (od 1. 7. 2020 bude činit 28 495 Kč). Dlužníku s dítětem a minimální mzdou (13 391 Kč čistého) bude nově v oddlužení ponecháno 11 372 Kč, při nepřednostní exekuci dokonce 12 381 Kč.

Účinnost změny nastává 1. 7. 2020. Nově vypočtená nezabavitelná částka za měsíc červenec se uplatní poprvé za výplatní období v srpnu.

 

 

Mgr. Lucie Machálková, tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

18. 2. 2020