Agregátor obsahu Agregátor obsahu

13.11.2020 Tzv. lex covid justice II vyšel ve Sbírce zákonů. Co přináší?

Ministerstvo spravedlnosti reagovalo na aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a v říjnu předložilo vládě balíček opatření, která mají zmírnit dopady epidemie koronaviru v kontextu insolvenčního a exekučního práva. Návrh zákona pak dnes vyšel ve Sbírce zákonů a již dnes nabyl účinnosti. Co tzv. lex covid justice II přináší?

  • Obnovení možnosti požádat o mimořádné moratorium do 30. 6. 2021.
  • Pozastavení mobiliárních exekucí i exekucí prodejem nemovitostí (včetně soudního výkonu rozhodnutí) do 31. 1. 2021.
  • Prodloužení suspenze povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh do 30. 6. 2021.
  • Prodloužení opatření týkajících se zrušení oddlužení pro neplnění splátkového kalendáře do 30. 6. 2021. Soud oddlužení nezruší v případě, že dlužník nemůže splácet své dluhy převážně z důvodu protiepidemických opatření.
  • Prodloužení opatření umožňujícího přerušit plnění reorganizačního plánu z důvodu protiepidemických opatření.
  • Prodloužení ochrany prostředků na bankovním účtu povinného v exekuci a při výkonu rozhodnutí z dvojnásobku na čtyřnásobek životního minima až do 28. 2. 2021

Novinku připravilo Ministerstvo spravedlnosti a v říjnu ji na svém jednání schválila vláda.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

13. 11. 2020