Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Tisková zpráva o realizaci reforem v rámci komponenty č. 4.3 Protikorupční reformy Národního plánu obnovy ČR za rok 2022

 

 

 

Ministerstvu spravedlnosti, jakožto vlastníkovi komponenty č. 4.3 Protikorupční reformy v rámci Národního plánu obnovy (dále jen NPO), se úspěšně daří realizace reforem v komponentě obsažených.

Jako nejvýznamnější úspěch lze považovat kompletní dokončení všech milníků obsažených v reformě č. 5 „Kontrola a audit", jejichž splnění bylo podmínkou pro podání 1. souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků z NPO za celou Českou republiku. Tuto žádost podalo Ministerstvo průmyslu a obchodu koncem listopadu 2022. Milníky v rámci reformy „Kontrola a audit" byly gesčně rozděleny mezi ministerstvo spravedlnosti (dále jen MSp), ministerstvo financí (dále jen MF) a ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) přičemž MSp mělo na starost milník č. 212 spočívající v provedení přezkumu definice skutečného vlastnictví v souvislosti se systémem kontroly nástroje pro oživení a odolnost. MSp tento přezkum provedlo v požadovaném termínu a v důsledku vyjednávání s evropskou komisí došlo i k novele zákona o evidenci skutečných majitelů, která nabyla účinnosti dne 1.10.2022.

Zbylé čtyři reformy komponenty jsou čistě v gesci MSp a všechny aktivity reforem probíhají dle schváleného harmonogramu. V rámci reformy č. 1 „Ochrana oznamovatelů korupce" se podařilo připravit návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který byl dne 23.11.2022 schválen Vládou. Nyní se bude pokračovat v legislativním procesu a návrh zákona bude předložen do Poslanecké sněmovny PČR. V rámci reformy č. 2 „Posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů" došlo také k významnému úspěchy, když byl splněn jeden ze dvou milníků reformy, a to milník č. 203 spočívající v přijetí novely zákona o soudech a soudcích. Novela zákona nabyla účinnosti dne 1.1.2022 s výjimkou ustanovení bodů 23, 27, 28, 33 a 35 první části čl. I, týkající se otázky zveřejňování soudních rozhodnutí, které nabyly účinnosti dnem 1.7.2022. Reforma č. 3 „Sběr a analýza dat o korupci" probíhá dle plánu, kdy v průběhu podzimu 2022 došlo k rozeslání posledních dotazníků do všech zkoumaných sektorů. V průběhu roku 2023 se pak budou dotazníky vyhodnocovat a následně MSp vytvoří Metodiku měření korupce v ČR, která je výstupem milníku této reformy. V poslední reformě č. 4 „Stanovení pravidel pro lobbování" se také pokračuje dle plánu, návrh zákona o lobbování, který je výstupem milníku reformy, je připraven k předložení vládě.

Ministerstvu spravedlnosti, jakožto vlastníkovi komponenty č. 4.3 Protikorupční reformy v rámci Národního plánu obnovy (dále jen NPO), se úspěšně daří realizace reforem v komponentě obsažených.

Jako nejvýznamnější úspěch lze považovat kompletní dokončení všech milníků obsažených v reformě č. 5 „Kontrola a audit", jejichž splnění bylo podmínkou pro podání 1. souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků z NPO za celou Českou republiku. Tuto žádost podalo Ministerstvo průmyslu a obchodu koncem listopadu 2022. Milníky v rámci reformy „Kontrola a audit" byly gesčně rozděleny mezi ministerstvo spravedlnosti (dále jen MSp), ministerstvo financí (dále jen MF) a ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) přičemž MSp mělo na starost milník č. 212 spočívající v provedení přezkumu definice skutečného vlastnictví v souvislosti se systémem kontroly nástroje pro oživení a odolnost. MSp tento přezkum provedlo v požadovaném termínu a v důsledku vyjednávání s evropskou komisí došlo i k novele zákona o evidenci skutečných majitelů, která nabyla účinnosti dne 1.10.2022.

Zbylé čtyři reformy komponenty jsou čistě v gesci MSp a všechny aktivity reforem probíhají dle schváleného harmonogramu. V rámci reformy č. 1 „Ochrana oznamovatelů korupce" se podařilo připravit návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který byl dne 23.11.2022 schválen Vládou. Nyní se bude pokračovat v legislativním procesu a návrh zákona bude předložen do Poslanecké sněmovny PČR. V rámci reformy č. 2 „Posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů" došlo také k významnému úspěchy, když byl splněn jeden ze dvou milníků reformy, a to milník č. 203 spočívající v přijetí novely zákona o soudech a soudcích. Novela zákona nabyla účinnosti dne 1.1.2022 s výjimkou ustanovení bodů 23, 27, 28, 33 a 35 první části čl. I, týkající se otázky zveřejňování soudních rozhodnutí, které nabyly účinnosti dnem 1.7.2022. Reforma č. 3 „Sběr a analýza dat o korupci" probíhá dle plánu, kdy v průběhu podzimu 2022 došlo k rozeslání posledních dotazníků do všech zkoumaných sektorů. V průběhu roku 2023 se pak budou dotazníky vyhodnocovat a následně MSp vytvoří Metodiku měření korupce v ČR, která je výstupem milníku této reformy. V poslední reformě č. 4 „Stanovení pravidel pro lobbování" se také pokračuje dle plánu, návrh zákona o lobbování, který je výstupem milníku reformy, je připraven k předložení vládě.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

19. 12. 2022