Agregátor obsahu Agregátor obsahu

16.01.2023 Téměř tříletá vazba nebyla vzhledem ke složitosti řízení nepřiměřená, uvedl štrasburský soud ve věci proti České republice

Evropský soud pro lidská práva v novém rozhodnutí Nuota proti České republice uzavřel, že vazba v délce dvou let a deseti měsíců nebyla v rozporu s právem. Stěžovatel byl obviněn, a později i odsouzen, za závažnou trestnou činnost. Orgány činné v trestním řízení nadto musely spolupracovat se zahraničními orgány při řadě úkonů ve vyšetřování.

Pana Nuotu české soudy potrestaly za padělání, pozměnění veřejné listiny, podvod a úvěrový podvod k sedmi a půl letům odnětí svobody. Předtím strávil dva roky a deseti měsíců ve vazbě. Ačkoliv podával stížnosti a sliby k propuštění z vazby, vnitrostátní soudy je vždy z různých důvodů odmítly. Stěžovatel nehradil výživné na syna, neměl stálé zaměstnání, majetek ani úspory, žil pouze z dovozu vozidel do České republiky, musel splácet dluhy. Nadto mohl při propuštění ovlivňovat svědky nebo vzhledem ke svým kontaktům uprchnout do zahraničí. Soudy přihlédly také k povaze trestné činnosti, která spočívala v uvádění jiných v omyl s cílem získat prospěch a předstírání okolností, které nejsou pravdivé.

Evropský soud pro lidská práva stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou. Dal za pravdu vládě, že délka vazby byla sice celkově delší, ale po celou dobu řádně odůvodněná. Nadto podléhala pravidelnému přezkumu vyžadovaného zákonem. Orgány také dostatečně zohlednily důvody vazby dle skutečnosti a nedůvodně neprodlužovaly vazbu na základě důvodů, které již pominuly – například možnost ovlivnit svědky poté, co je vyšetřující orgány již vyslechly.

Štrasburský soud vzal v potaz i složitost případu. Vnitrostátní orgány musely žádat o spolupráci několik zahraničních států a obstarávaly velké množství důkazů. Jednání přitom vždy plánovaly v dostatečně krátkých odstupech, které nepřesáhly dva měsíce. Každé odročení řádně zdůvodnily potřebou provést další rozsáhlé dokazování. Proto štrasburský soud uzavřel, že délka řízení a vazby nepřesáhla přiměřenou dobu.

Rozhodnutí je konečné. Úplné znění v anglickém jazyce najdete v databázi Evropského soudu pro lidská práva.

Přibližně měsíc po vydání rozhodnutí se objeví jeho anotace také v české databázi eslp.justice.cz.

 

Kancelář vládního zmocněnce

16. ledna 2023