Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Štrasburský soud odmítl stížnost na délku řízení o vkladu vlastnického práva

Evropský soud pro lidská práva včera zveřejnil rozhodnutí o odmítnutí stížnosti Fuksová a Pujmanová proti České republice. Případ se týkal délky řízení o žalobě o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v němž ovšem nebyl řešen žádný spor o občanská práva nebo závazky.

V letech 1992 až 2005 probíhalo před českými soudy restituční řízení ohledně nemovitostí, které dříve rodina stěžovatelek odkoupila od státu. Následovalo více než osmileté řízení o žalobě o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Stěžovatelky se posléze kvůli délce řízení domáhaly poskytnutí zadostiučinění. To jim sice přiznáno bylo, ale stěžovatelky nebyly spokojeny s jeho výškou, a proto se obrátily do Štrasburku.

Evropský soud se však ztotožnil s argumentací vlády o neslučitelnosti stížnosti s Úmluvou. O pozbytí vlastnického práva bylo závazně rozhodnuto v restitučním řízení. Tím došlo k vyřešení samotného sporu o občanská práva a závazky, jak o něm v souvislosti se zárukou práva na řízení v přiměřené lhůtě hovoří článek 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Následné vkladové řízení již sporem tohoto druhu nebylo, a tudíž se na ně uvedená záruka nevztahuje.

Rozhodnutí v celém znění naleznete ve francouzském jazyce zde.

Anotace bude přibližně za měsíc k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

 

Kancelář vládního zmocněnce

24. června 2022