Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Štrasburský soud: Česká republika neporušila právo vdovy na oplodnění poté, co její muž zemřel

Evropský soud pro lidská práva v dnešním rozsudku Pejřilová uzavřel, že právo vdovy na oplodnění zmraženými spermiemi zesnulého manžela nepřeváží nad jinými zájmy. Manžel nadto dříve podepsal formulář s informací, že v případě úmrtí reprodukční centrum skladování spermií ukončí.

Stěžovatelka nejprve žalovala Centrum asistované reprodukce, které odmítlo dokončit proces umělého oplodnění za použití zmražených spermií jejího zesnulého manžela s odůvodněním, že udělený informovaný souhlas v mezidobí pozbyl platnosti. Právní úprava v České republice totiž omezuje okruh možných žadatelů o umělé oplodnění na neplodné páry, které jsou naživu, což stěžovatelka po smrti manžela nesplňovala. Tuzemské právo přitom vyžaduje informovaný souhlas páru nejen s léčbou samotnou, ale také souhlas před každým pokusem o umělé oplodnění.

Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že česká právní úprava umělého oplodnění a vnitrostátní soudní výklad se snažily zohlednit lidskou důstojnost a svobodnou vůli. Zároveň zajišťovaly předvídatelnost procesu a souhlasu s darováním genetického materiálu za účelem léčby.

Štrasburský soud v daném případě musel vyvažovat několik střetávajících se zájmů. Zvážil tedy právo paní Pejřilové na respektování jejího rozhodnutí mít dítě geneticky spřízněné s jejím zesnulým manželem, a dále svobodnou vůli manžela, který souhlasil s umělým oplodněním. Zohlednil však také perspektivu nenarozeného dítěte, které má právo znát své rodiče. Přihlédl přitom i ke srovnání, že v Evropě neexistuje dostatečná shoda na tom, zda se vdova může nechat oplodnit spermiemi zesnulého manžela. Stěžovatelka nadto měla možnost takových služeb využít v zahraničí. Soud uzavřel, že ve světle poučení, které manžel stěžovatelky podepsal, nebylo jisté, že by s dokončením výkonu souhlasil. Součástí podepsaného formuláře totiž byla i informace, že v případě úmrtí reprodukční centrum skladování spermií ukončí.

Rozsudek ve věci Pejřilová proti České republice v originálním anglickém znění naleznete zde.

Anotace i překlad rozsudku budou přibližně za měsíc k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

 

Kancelář vládního zmocněnce

8. prosince 2022